Aktuality

Dne 11. 4. 2019 Česká asociace doktorandek a doktorandů uzavřela dohodu o vzájemných vztazích s Vysokoškolským odborovým svazem (VOS). V tomto dokumentu se obě strany zavazují společně projednávat sociální a pracovně právní zájmy doktorandů. Odbory budou na tripartitní úrovni zastupovat zájmy doktorandů a našim členům poskytnou v závažných případech právní poradenství v otázkách sociální a pracovně právní situace.
Do odborů na své škole můžete vstoupit i v případě, že nejste její zaměstnanec! 
Celé znění dohody si můžete přečíst v dokumentu níže.

V úterý 26. 2. 2019 proběhlo valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD), spolku, který sdružuje doktorandy z celé republiky s cílem zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského vzdělávání v ČR. Spolek si zvolil nové předsednictvo a diskutoval plán své budoucí činnosti.

Největším úspěchem dvouleté činnosti spolku je zajisté samotná skutečnost, že se otázce studijních a pracovních podmínek doktorandů, potažmo cílů a koncepce doktorského vzdělávání, dostalo po dlouhé době pozornosti – a to nejen ze strany samotných doktorandů, ale i vysokých škol a politiků. Spolek tak výrazně...

Valné shromáždění a volba předsednictva ČAD se uskuteční 26. února 2019 od 17:00 do 20:00 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1.

Konečná verze programu Valného shromáždění:

17:00 – Diskuse činnosti ČAD

  • Zahájení

             - Představení programu shromáždění

              - Představení činnosti ČAD

  • Představení partnerů ČAD

            - Komise pro doktorské studium Studentské komory Rady vysokých škol
            - EURODOC
            - Vysokoškolský odborový svaz

  • Diskuse o budoucí činnosti ČAD (tématech, aktivitách)
  • Změna stanov (nutné...

Je to neuvěřitelné, ale je to tak – máme za sebou dva roky existence. Velký dík patří všem, kteří jste byli s námi – ať už jste se aktivně zapojili, či s námi sympatizovali! Věříme, že se situace doktorandek a doktorandů i díky ČAD začíná pomalu ale jistě měnit k lepšímu. Pojďme si zrekapitulovat, co se doposud povedlo, a sdělit si, co nás čeká v roce 2019 :).

Nejdřív shrneme dosavadní výsledky činnosti spolku, abychom ukázali, že to, co děláme, má smysl, a v ideálním případě vás motivovali k zapojení do naší činnosti.


Dva roky činnosti ČAD:

Zajímají vás aktivity ČAD? Jste ochotní se zapojit do našich aktivit? Přijďte na naše pravidelné neformální schůzky ve Vnitroblocku (Tusarova 31, Praha 7) od 18:30. Případně notebook s sebou :-).

Nejbližší schůzky:

středa 13.2. 2019 od 18:30

středa 20. 2. 2019 od 18:30 

Akce proběhne od 18:00 v Literární kavárně Řetězová - Řetězová 10, Praha 1

Vánoční večírek proběhne v méně formálním duchu, bude čas potkat se v klidu a míru s ostatními, bilancovat uplynulý rok, probrat co nás čeká a co nás naopak mine... :-).

V neposlední řadě budete mít také příležitost setkat se se zástupci Fóra Věda žije! (sesterské organizace ČAD).

Odkaz na FB: https://www.facebook.com/events/2281621988528134/

Image removed.Image removed.

Společné prohlášení České asociace doktorandek a doktorandů, z. s. a Studentské komory Rady vysokých škol ke způsobu rozdělování státního příspěvku na doktorandská stipendia

V roce 2018 došlo k navýšení státního příspěvku určeného na doktorandská stipendia z původních 90 000 korun ročně na prezenčního doktoranda v řádné době studia na aktuálních 135 000 korun ročně. Na některých školách se však toto navýšení nepromítlo do zvýšení nástupních stipendií pro prezenční doktorandy v prvních ročnících studia. Na určitých fakultách stále dostávají stejnou částku jako před navýšením dotace, což...

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) připravila obsáhlou příručku pro všechny, kteří uvažují o přihlášce na doktorát a rádi by se v úskalích a podmínkách doktorátu lépe zorientovali. Dozvíte se, jak si dobře zvolit téma výzkumné práce a co zvážit při výběru pracoviště a školitele. Příručka obsahuje i několik tipů pro ty, kteří zvažují absolvování doktorátu v zahraničí. Užitečná může být i pro stávající doktorandy. Mohou porovnat podmínky svého doktorátu a zjistit, co by případně mohlo fungovat lépe a následně zahájit...

V úterý od 18:00 se v Literární kavárně Řetězová (Řetězová 10, Praha 1) uskuteční předprázdninové setkání příznivců a příznivkyň ČAD. Setkání je spíše neformální, přesto máme několik zajímavých bodů k diskusi.

Pokud dorazíte, přinejmenším se dozvíte všechny novinky o doktorském studiu z první ruky. Hlavně bychom ale chtěli během diskuse s dorazivšími navrhnout a konkretizovat další směřování ČAD:

1) Na podzim nás čekají volby předsednictva ČAD (je potřeba navrhnout termín). Kdokoli chce kandidovat je vítán!

2) "Brainstorm" - několik jednoduchých bodů, jak na vlastní škole, fakultě či...

Vyjádření ČAD, z.s. ke zvýšení doktorandských stipendií pro portál www.vedavyzkum.cz

 

V Praze dne 12. 2. 2018

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z.s. samozřejmě vítá iniciativu MŠMT ve věci zlepšení podmínek doktorandů v ČR a je vděčná za jeho snahu získat pro doktorandy více peněz. Zároveň však dlouhodobě opakujeme, že plošné zvyšování stipendií k řešení problémů doktorského vzdělávání v ČR významně nepřispěje. Je potřeba strukturních změn.

Zásadním problémem není jen nedůstojná výše průměrného stipendia, nýbrž samotný fakt, že mají prezenční doktorandi ze zákona nárok na...