Aktuality

Přinášíme Vám další z rozhovorů, jimiž se snažíme přiblížit rozmanitou povahu práce a života doktorandů.

1. Jaký obor studuješ/studujete a jaké je téma tvého/vašeho dizertačního projektu?

Pracuji již druhým rokem na dizertační práci v oboru aplikované etiky při Fakultě humanitních studií UK, a to na téma etiky soudců v České republice. Snažím se identifikovat systémové etické problémy, kterým jsou soudci vystaveni (např. korupce, nedostatek času na jednotlivé případy, konflikt morálky a pozitivního práva), a zároveň hledám cestu, jak je možné těmto problémům čelit.

Pohrávám si i s...

V době koronavirové (či post-koronavirové) lze očekávat různé výkyvy na trhu práce, kterým se jistě nevyhnou ani doktorandky a doktorandi. Pokud jste přišli o příjem a zvažujete žádost o podporu v nezaměstnanosti, přinášíme vám informace o tom, za jakých podmínek máte jako doktorand na tuto podporu nárok.

Byť se české právo dívá na doktorandky a doktorandy často jako na osoby nepracující (např. pokud jde o peněžitou pomoc v mateřství), v případě posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti činí výjimku. Aby mohl nezaměstnaný požádat o příslušnou podporu, je třeba, aby byl nejprve zapsán...

Přinášíme Vám aktualizovanou verzi naší Příručky pro ty, co zvažují jít na doktorát.

Víte-li o někom, komu by mohla pomoci, tak jim ji prosím nasdílejte.

Pokud byste měli návrhy na úpravy či na další důležité téma, kterému by se příručka měla věnovat, tak nám neváhejte napsat. Budeme rádi za veškeré podněty a zpětnou vazbu!

Přinášíme Vám náš zápis ze semináře organizovaného UK Pointem 20. února 2020 , které sumarizují způsob financování vědy na vysokých školách v České republice.

Přinášíme Vám první z připravované série rozhovorů, kterou se snažíme přiblížit rozmanitou realitu života a práce během doktorského studia v ČR.

1. Jaký obor studuješ/studujete a jaké je téma tvého/vašeho dizertačního projektu?

V súčasnosti študujem v 3. ročníku na Matematicko-fyzikální fakulte UK a môj obor sa nazýva Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. V mojom dizertačnom projekte skúmam prúdenie kvapalného hélia, ochladeného na teplotu blízku absolútnej nule, čo je najnižšia možná teplota. Pri takto extrémnych podmienkach je prúdenie ovplyvňované kvantovými efektami. Ja...

Dne 11. 4. 2019 Česká asociace doktorandek a doktorandů uzavřela dohodu o vzájemných vztazích s Vysokoškolským odborovým svazem (VOS). V tomto dokumentu se obě strany zavazují společně projednávat sociální a pracovně právní zájmy doktorandů. Odbory budou na tripartitní úrovni zastupovat zájmy doktorandů a našim členům poskytnou v závažných případech právní poradenství v otázkách sociální a pracovně právní situace.
Do odborů na své škole můžete vstoupit i v případě, že nejste její zaměstnanec! 
Celé znění dohody si můžete přečíst v dokumentu níže.

V úterý 26. 2. 2019 proběhlo valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD), spolku, který sdružuje doktorandy z celé republiky s cílem zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského vzdělávání v ČR. Spolek si zvolil nové předsednictvo a diskutoval plán své budoucí činnosti.

Největším úspěchem dvouleté činnosti spolku je zajisté samotná skutečnost, že se otázce studijních a pracovních podmínek doktorandů, potažmo cílů a koncepce doktorského vzdělávání, dostalo po dlouhé době pozornosti – a to nejen ze strany samotných doktorandů, ale i vysokých škol a politiků. Spolek tak výrazně...

Valné shromáždění a volba předsednictva ČAD se uskuteční 26. února 2019 od 17:00 do 20:00 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1.

Konečná verze programu Valného shromáždění:

17:00 – Diskuse činnosti ČAD

  • Zahájení

             - Představení programu shromáždění

              - Představení činnosti ČAD

  • Představení partnerů ČAD

            - Komise pro doktorské studium Studentské komory Rady vysokých škol
            - EURODOC
            - Vysokoškolský odborový svaz

  • Diskuse o budoucí činnosti ČAD (tématech, aktivitách)
  • Změna stanov (nutné...

Je to neuvěřitelné, ale je to tak – máme za sebou dva roky existence. Velký dík patří všem, kteří jste byli s námi – ať už jste se aktivně zapojili, či s námi sympatizovali! Věříme, že se situace doktorandek a doktorandů i díky ČAD začíná pomalu ale jistě měnit k lepšímu. Pojďme si zrekapitulovat, co se doposud povedlo, a sdělit si, co nás čeká v roce 2019 :).

Nejdřív shrneme dosavadní výsledky činnosti spolku, abychom ukázali, že to, co děláme, má smysl, a v ideálním případě vás motivovali k zapojení do naší činnosti.


Dva roky činnosti ČAD:

Zajímají vás aktivity ČAD? Jste ochotní se zapojit do našich aktivit? Přijďte na naše pravidelné neformální schůzky ve Vnitroblocku (Tusarova 31, Praha 7) od 18:30. Případně notebook s sebou :-).

Nejbližší schůzky:

středa 13.2. 2019 od 18:30

středa 20. 2. 2019 od 18:30