Aktuality

Milé členky a členové ČAD,
srdečně Vás zveme na Valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů, které proběhne v pondělí 11. prosince 2023 od 19:00 do 20:30. Shromáždění se uskuteční virtuálně na platformě Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/94830290611?pwd=Zk9RTDU4cEpsclNzdDZsc0pwTmZqdz09

Budeme moc rádi, když si na ČAD uděláte čas!

Program Valného shromáždění
19:00 - 19:10 Zahájení, organizační záležitosti
19:10 - 19:30 ČAD a jeho činnosti za uplynulý rok, představení našich partnerů
19:30 - 19:50 Diskuze ohledně cílů v příštím roce
19:50 - 20:30 Otevřená diskuse

Pro...

Pokračujeme v sérii mini-rozhovorů s doktorandkami a doktorandy. Jako další si můžete přečíst rozhovor s doktorandem v oboru historické sociologie na FHS UK Rostislavem Gramskopfem.

Foto Gramskopf

 

 

 

 

 

  1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Na doktorát jsem šel, protože mě k tomu tehdy v podstatě přemluvil můj kamarád, se kterým jsme společně studovali magisterskou úroveň historické sociologie. Tady se mi, v podstatě díky této katedře a tamním lidem, otevřela příležitost studovat společnost a její změnu na dlouhé časové ose. Dnes se pod vedením prof. Zdeňka Nešpora...

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ ASOCIACE DOKTORANDEK A DOKTORANDŮ KE STÁVCE VYSOKÝCH ŠKOL 17. ŘÍJNA

12. října 2023, Praha

Tímto usnesením vyjadřujeme podporu iniciativě Hodina pravdy včetně stávky svolané Hodinou pravdy a Vysokoškolským odborovým svazem a protestu, jež se uskuteční 17. října 2023. Předsednictvo České asociace doktorandek a doktorandů, z.s. sleduje situaci již od jara 2023, kdy iniciativa Hodina pravdy poprvé poukázala na tristní finanční ohodnocení pedagožek a pedagogů a dalších pracovnic a pracovníků vysokých škol a na celkové podfinancování univerzit, především na...

S velkou radostí oznamujeme, že finalizovaný návrh standardů školitele doplněný o anglickojazyčnou verzi a rozpis autorského přispění, který jsme vytvořili spolu se Studentskou komorou Rady vysokých škol, je venku! Na jaká témata by se nemělo při vytváření standardů zapomenout?

Kompletní české i anglické znění návrhu Standardů najdete zde na odkazu i níže. Můžete se také těšit na náš postupné představování jednotlivých části s rozborem toho, proč je považujeme za důležité :)

 

Momentální dění na KTF UK kolem ukončení spolupráce s prof. Tomášem Petráčkem jste jistě již zaznamenali. Jako ČAD nás znepokojuje především to, jak situace dopadá na doktorandy a jak byli o výměně školitele informováni. Při bližším obeznámení se s děním vyšlo navíc najevo, že se ve stejné situaci ocitli také doktorandi vedení prof. Jaroslavem Čechurou. Postup KTF vůči doktorandům vnímáme jako potenciálně nebezpečný precedens. Z tohoto důvodu jsme se v otevřeném dopise obrátili na rektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou

Text je také ke stažení ve formátu pdf zde a níže na stránce. 

...

Pokračujeme v sérii mini-rozhovorů s doktorandkami a doktorandy. Jako další si můžete přečíst rozhovor s doktorandem a členem předsednictva ČAD Zbyňkem Muchou.

Foto Zbyněk Mucha

 

 

 

 

 

1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Vystudoval jsem indologii se specializací na bengálštinu a moje magisterská práce byla založená na etnografickém výzkumu v Bangladéši. Po dokončení výzkumu jsem si uvědomil, že se tomuto tématu chci věnovat i dál, a proto jsem se přihlásil na doktorát. Přišlo mi, že by byla škoda přestat, když to zrovna začalo být zajímavé. Disertaci píšu na téma role...

Máme velkou radost – návrh standardů školitele, který jsme vytvořili spolu se Studentská komora Rady vysokých škol, je venku! Na jaká témata by se nemělo při vytváření standardů zapomenout?

Kompletní znění návrh Standardů najdete zde na odkazu i níže. Můžete se také těšit na náš postupné představování jednotlivých části s rozborem toho, proč je považujeme za důležité :)

 

Jak jsme hlásili v našem letošním únorovém newsletteru, začínáme sérii krátkých rozhovorů s doktorandkami a doktorandy.

Jako první si můžete přečíst rozhovor s Klárou Šárovcovou, doktorandkou na Ústavu světových dějin FF UK a členkou předsednictva ČAD.
 

Foto Klára Šárovcová

 

 

 

 

 

Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Věnuji se vývoji postavení papeže během Velkého západního schizmatu, tedy doby, která přinesla v této otázce mnoho podnětů. Podrobně zkoumám především texty mistrů pařížské univerzity, kteří se intenzivně problému schizmatu, a tedy postavení papeže věnovali. Jde...

Předsednictvo ČAD  vyjadřuje podpor současným snahám společenskovědních a humanitních fakult o zviditelnění problému podfinancování vysokoškolského vzdělávání a nedůstojných mezd v tomto sektoru v rámci protestní akce Hodina pravdy.

Úplné znění prohlášení ze dne 23. března 2023 najdete zde.

Sdílíme představení iniciativy Zeptej se vědce ze strany jejích zakladatelek a výzvu k možnému zapojení do tohoto projektu, které cílí i na doktorandky a doktorandy jako relevantních odborných kapacit pro případné zodpovídávání dotazů veřejnosti a vulgarizaci vědy v různých oblastech.

 

"Internetový projekt Zeptej se vědce se snaží zprostředkovat přímý kontakt mezi vědeckou a nevědeckou veřejností skrze sociální sítě. Většina z nás jsou PhD studenti a postdoktorandi z vědeckých institucí v Česku i zahraničí.

Kdokoli nám může položit otázku týkající se vědy (jakéhokoliv oboru) a my se...