Aktuality

Níže naleznete plné znění proslovu Anežky Matěnové, doktorandky z FF UK, který přednesla jako zástupce hlasu studujících v doktorských programech v ČR během protestní akce Kolaps systému , organizované 3. června iniciativou Hodina pravdy:

 

"Milí příznivci vysokého školství, kvalitní věda se nedá dělat po večerech a po víkendech. Abychom se jí mohli věnovat pořádně, musí nás uživit. Pokud nás neuživí, jsme nuceni hledat si druhou práci a nemáme pak čas na akademické povinnosti. Jestli v současnosti máme jako doktorandi odvádět špičkový výzkum za polovinu minimální mzdy, nečeká nás nic...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor s doktorandem  Alexem Mičáňom z Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

foto Mican

1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Prvá myšlienka na doktorandské štúdium prišla už počas prvého ročníka na VŠ, pričom som však vôbec nerozmýšľal, akým smerom sa uberať. Posledné 2 roky som sa tým zaoberal intenzívnejšie a rozhodol sa venovať svoju budúcu kariéru práve vede, výskumu a vysokoškolskému vzdelávaniu. Doktorandské štúdium bol tak prvý oficiálny krok, ako...

Tímto prohlášením vyjadřujeme podporu iniciativě Hodina pravdy včetně nadcházející protestní akce Kolaps systému, která se uskuteční 3. června 2024 v Praze.

Jak jsme zmínili v našich dřívějších prohlášeních (27. 3. 2024, 12. 10. 2023), podfinancování vysokých škol dopadá negativně i na doktorandky a doktorandy.

Vyzýváme členky a členy ČAD, aby zvážili podporu Hodiny pravdy a účast na protestním průvodu.

Iniciativu můžete podpořit zde. V případě zájmu o zapojení do příprav nadcházející akce a dalších aktivit kontaktujte Hodinu pravdy na info@hodinapravdy.cz. O možnostech zapojení se...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si můžete tentokrát přečíst rozhovor s doktorandkou Anežkou Matěnovou z Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Foto Anežka Matěnová

  1. Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Během studia jsem záhy pochopila, že mě na něm nejvíc baví to akademické – v mém případě kritická reflexe literatury jako společenského a kulturního fenoménu. Chtěla jsem „jít dál“ a hledat nová nosná témata a interpretační úhly.

Zabývám se literární vědou severské jazykové oblasti, konkrétně zkoumám ironii v dramatech Henrika Ibsena. Jde mi v zásadě o dvě...

Informace o publikování v predátorských časopisech vnímáme jako velmi problematické. Udělat chybu je lidské a může se jí dopustit každý výzkumník. V tomto případě však hovoříme o několika problematických publikacích a narůstajícím seznamu problematických výzkumných praktik člověka, který má být nominován do čela rezortu pro vědu. Od ministra pro vědu a výzkum očekáváme vysokou úroveň odbornosti i akademické integrity, s tou se však publikace pochybné kvality i související vysvětlení neslučují.

Jako zásadní problém vidíme způsob vysvětlování nejasností ohledně publikací v predátorských...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor s doktorandkou Vendulou Mašterovou z Katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

foto Mašterová

1. Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Vystudovala jsem učitelství matematiky a zeměpisu pro 2. stupeň základní školy. Většinu studia jsem tíhla k zeměpisu, a to zejména ke kartografii a ke geoinformatice. Ve své diplomové práci jsem se věnovala využití geografických informačních systémů ve výuce na ZŠ. Tomuto tématu jsem se chtěla věnovat i nadále, a proto jsem se rozhodla jít na doktorát. V současnosti...

Níže zveřejňujeme prohlášení ČAD u příležitosti tiskové konference Hodiny pravdy 27. března 2024, které přednesla naše místopředsedkyně Marie Přibylová.

 

Česká asociace doktorandek a doktorandů vyjadřuje podporu iniciativě Hodina pravdy.

Podfinancování vysokých škol, nerovné podmínky a prekarizace se netýkají pouze akademických a neakademických pracovníků, nýbrž i doktorandů jako začínajících výzkumníků.

Prekarita doktorandů nevyplývá pouze z podfinancování vysokého školství jako takového. Doktorát není studium, doktorát je práce. Doktorandi jsou jednou z hnacích sil výzkumu a...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor s doktorandkou Máriou Fančovičovou působící na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.

foto Fančovičová

1. Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Mezinárodní právo jsem si oblíbila do první přednášky. Moje nadšení z něho neopadlo ani po 5ti letech a proto jsem se rozhodla v jeho studiu pokračovat i na doktorátu. Můj výzkum se věnuje autonomním zbraňovým systémům (AWS) v kontextu mezinárodního práva. V rámci výzkumu se zaměřuji na současný právní rámec upravující AWS na...

Pokračujeme v sérii mini-rozhovorů s doktorandkami a doktorandy. Jako další si můžete přečíst rozhovor s doktorandem Ondřejem Havelkou z Technické univerzity v Liberci, Institutu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI TUL) a Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (FM NTI).

Havelka O.

  1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Doktorát byl pro mě přirozenou volbou, jelikož jsem chtěl pokračovat ve výzkumu, na kterém jsem dělal. Jedinou otázkou bylo, zda doktorát absolvovat u nás, či na univerzitě v Padově u Prof. Amendoly, se kterým jsem tehdy dokončoval jednu...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor  s doktorandkou Petrou Topkovou působící na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Foto Petra Topková

1.     Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Baví mě výzkum a nadchla jsem se pro tematiku moudrosti z pohledu psychologie, kterou se u nás zatím nikdo nezabývá. S projektem zkoumajícím moudrost jsem se pak i hlásila na doktorské studium. Zároveň jsem měla představu, že bych chtěla něco dát zpět katedře, kde jsem doposud studovala a třeba trochu učit nebo se podílet na jejím chodu. K tomu ale nakonec...