Aktuality

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor s doktorandkou Vendulou Mašterovou z Katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

foto Mašterová

1. Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Vystudovala jsem učitelství matematiky a zeměpisu pro 2. stupeň základní školy. Většinu studia jsem tíhla k zeměpisu, a to zejména ke kartografii a ke geoinformatice. Ve své diplomové práci jsem se věnovala využití geografických informačních systémů ve výuce na ZŠ. Tomuto tématu jsem se chtěla věnovat i nadále, a proto jsem se rozhodla jít na doktorát. V současnosti...

Níže zveřejňujeme prohlášení ČAD u příležitosti tiskové konference Hodiny pravdy 27. března 2024, které přednesla naše místopředsedkyně Marie Přibylová.

 

Česká asociace doktorandek a doktorandů vyjadřuje podporu iniciativě Hodina pravdy.

Podfinancování vysokých škol, nerovné podmínky a prekarizace se netýkají pouze akademických a neakademických pracovníků, nýbrž i doktorandů jako začínajících výzkumníků.

Prekarita doktorandů nevyplývá pouze z podfinancování vysokého školství jako takového. Doktorát není studium, doktorát je práce. Doktorandi jsou jednou z hnacích sil výzkumu a...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor s doktorandkou Máriou Fančovičovou působící na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého.

foto Fančovičová

1. Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Mezinárodní právo jsem si oblíbila do první přednášky. Moje nadšení z něho neopadlo ani po 5ti letech a proto jsem se rozhodla v jeho studiu pokračovat i na doktorátu. Můj výzkum se věnuje autonomním zbraňovým systémům (AWS) v kontextu mezinárodního práva. V rámci výzkumu se zaměřuji na současný právní rámec upravující AWS na...

Pokračujeme v sérii mini-rozhovorů s doktorandkami a doktorandy. Jako další si můžete přečíst rozhovor s doktorandem Ondřejem Havelkou z Technické univerzity v Liberci, Institutu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI TUL) a Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (FM NTI).

Havelka O.

  1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Doktorát byl pro mě přirozenou volbou, jelikož jsem chtěl pokračovat ve výzkumu, na kterém jsem dělal. Jedinou otázkou bylo, zda doktorát absolvovat u nás, či na univerzitě v Padově u Prof. Amendoly, se kterým jsem tehdy dokončoval jednu...

V dalším dílu naší série mini-rozhovorů si tentokrát můžete přečíst rozhovor  s doktorandkou Petrou Topkovou působící na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Foto Petra Topková

1.     Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Baví mě výzkum a nadchla jsem se pro tematiku moudrosti z pohledu psychologie, kterou se u nás zatím nikdo nezabývá. S projektem zkoumajícím moudrost jsem se pak i hlásila na doktorské studium. Zároveň jsem měla představu, že bych chtěla něco dát zpět katedře, kde jsem doposud studovala a třeba trochu učit nebo se podílet na jejím chodu. K tomu ale nakonec...

Vyjadřujeme naši upřímnou soustrast pozůstalým a připojujeme se v den státního smutku k uctění památky obětí násilného útoku, který proběhl v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tento čtvrtek, 21. prosince.

Pro ty z vás či vaše známé, které událost zasáhla nejvíce, a pro kohokoli, komu by pomohlo, přikládáme odkaz na pomocné návody i na odbornější pomoc, včetně kontaktů na telefonické linky pomoci a krizová centra, na webu FF UK. Všem přejeme hodně sil a blízkost osob, které nám pomohou toto období zvládnout.

Milé členky a členové ČAD a všichni, kdo nás podporujete,

V pondělí proběhlo valné shromáždění asociace. Děkujeme všem, kdo jste se ho zúčastnili a strávili s námi večer. Přehled naší činnosti za rok 2023 najdete ve výroční zprávě na webu.

Ačkoli nebyl letos volební rok, došlo v předsednictvu k výrazným změnám.

Po více než třech letech ve funkci předsedkyně a pěti letech v asociaci jsem se rozhodla rezignovat a předat vedení spolku dál. Tento post je tudíž můj poslední. Celou tu dobu jsem měla na starosti mimo jiné i Fb a četla všechny vaše zprávy a komentáře, což mi pomáhalo se...

Zde můžete pročíst Výroční zprávu o činnosti ČAD, která byla prezentovaná na Valném shromáždění 11.12. Podrobnější zprávu z valného shromáždění ještě doplníme.

Milé členky a členové ČAD,
srdečně Vás zveme na Valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů, které proběhne v pondělí 11. prosince 2023 od 19:00 do 20:30. Shromáždění se uskuteční virtuálně na platformě Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/94830290611?pwd=Zk9RTDU4cEpsclNzdDZsc0pwTmZqdz09

Budeme moc rádi, když si na ČAD uděláte čas!

Program Valného shromáždění
19:00 - 19:10 Zahájení, organizační záležitosti
19:10 - 19:30 ČAD a jeho činnosti za uplynulý rok, představení našich partnerů
19:30 - 19:50 Diskuze ohledně cílů v příštím roce
19:50 - 20:30 Otevřená diskuse

Pro...

Pokračujeme v sérii mini-rozhovorů s doktorandkami a doktorandy. Jako další si můžete přečíst rozhovor s doktorandem v oboru historické sociologie na FHS UK Rostislavem Gramskopfem.

Foto Gramskopf

 

 

 

 

 

  1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Na doktorát jsem šel, protože mě k tomu tehdy v podstatě přemluvil můj kamarád, se kterým jsme společně studovali magisterskou úroveň historické sociologie. Tady se mi, v podstatě díky této katedře a tamním lidem, otevřela příležitost studovat společnost a její změnu na dlouhé časové ose. Dnes se pod vedením prof. Zdeňka Nešpora...