Vyjádření podpory stávce vysokých škol 17. října

USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ ASOCIACE DOKTORANDEK A DOKTORANDŮ KE STÁVCE VYSOKÝCH ŠKOL 17. ŘÍJNA

12. října 2023, Praha

Tímto usnesením vyjadřujeme podporu iniciativě Hodina pravdy včetně stávky svolané Hodinou pravdy a Vysokoškolským odborovým svazem a protestu, jež se uskuteční 17. října 2023. Předsednictvo České asociace doktorandek a doktorandů, z.s. sleduje situaci již od jara 2023, kdy iniciativa Hodina pravdy poprvé poukázala na tristní finanční ohodnocení pedagožek a pedagogů a dalších pracovnic a pracovníků vysokých škol a na celkové podfinancování univerzit, především na humanitních a sociálněvědních fakultách.

Ztotožňujeme se s požadavky na navýšení celkového objemu financování vysokých škol, zajištění důstojných platových podmínek všech zaměstnanců a zaměstnankyň na příslušných fakultách, a především s apelem na co nejrychlejší schválení novely vysokoškolského zákona, která má přinést také reformu doktorského studia. Podmínky doktorského studia v České republice, jak dlouhodobě upozorňujeme, neodpovídají požadovaným výsledkům, nízká stipendia nutí doktorandy a doktorandky hledat si další zdroje příjmu, čímž se prodlužuje doba jejich studia. Jiní z existenčních důvodů doktorát opouštějí zcela či odcházejí do zahraničí na pracoviště, která jim poskytují adekvátnější zázemí.

Vyzýváme členky a členy ČAD, aby zvážili podporu Hodiny pravdy a účast na protestním průvodu.

Předsednictvo České asociace doktorandek a doktorandů, z.s

 

Plné znění usnesení ve formátu pdfsi můžete přečíst zde nebo níže.

Verze v anglickém jazyce je dostupné zde a také níže.