Členství

Máte-li zájem o členství v ČAD, Registrační formulář najdete zde.*

Členství v ČAD je dobrovolné, bezplatné a otevřené pro všechny studující v doktorských programech v ČR. Členství zaniká nejdéle 2 roky po dokončení studia. Podrobné podmínky členství jsou uvedeny ve stanovách

*Po vyplnění registračního formuláře Vám předsednictvo pošle emailem vyrozumění o schválení či neschválení vašeho členství. Schvalovacím emailem se stáváte členem/členkou ČAD.

PROČ SE ZAPOJIT?

ČAD je první platformou v ČR, která sdružuje doktorandy a doktorandky napříč všemi obory, zvyšuje jejich informovanost o dění v akademickém prostředí, řeší jejich problémy a hájí jejich zájmy. V ČR neexistuje jednotná koncepce doktorského studia, kvalita a podmínky studia se proto na jednotlivých institucích značně liší. Pojďme se vzájemně informovat o dobré praxi, sdílet svoje problémy a následně je společně řešit! NIKDO JINÝ TO ZA NÁS NEUDĚLÁ.

Přidejte se a ovlivněte budoucí podobu ČAD.

Členové a členky ČAD:

  • budou včas informováni o všech aktivitách ČAD a o nejnovějším dění v českém akademickém prostředí souvisejícím s doktorským studiem
  • se mohou účastnit všech aktivit ČAD a aktivně se na nich podílet
  • mohou volit a být voleni do předsednictva ČAD

Z členství v ČAD neplynou žádné povinnosti.