Často kladené otázky (FAQ)

 

  • Zapojení do ČAD

Přemýšlíte o zapojení se do ČAD, ale nejste si jisti, co to obnáší a zda může - pokud nemáte příliš času - pasivní členství nějak pomoci? 

Ano :) Každý člen pro nás hodně znamená - vstupem do spolku totiž posilujete naši legitimitu. Jestliže souzníte s tím, co prosazujeme, budeme rádi, pokud o existenci a činnosti ČAD řeknete i svým známým.

Jste členy ČAD a rádi byste se zapojili více? Určitě nás neváhejte kontaktovat - každý rok se koná valné shromáždění spolku, kde můžete kandidovat do předsednictva. 
 

  • Členské poplatky

Členství v ČAD je bezplatné :) 

 

  • Sociální pojištění

Na doktorandky a doktorandy, tj. studující v DSP, nahlíží zákon jako na studenty, nemají-li, jak je obvyklé především v technických disciplínách a přírodních vědách, popř. na AV ČR, pracovní úvazek. Doktorandi-studenti pobírají stipendium, které se však nepočítá jako příjem. Za doktorandy-studenty stát sice odvádí zdravotní pojištění, ale nikoli pojištění nemocenské, z něhož se odvíjí nárok na peněžité dávky včetně peněžité pomoci v mateřství, nemocenské a ošetřovného.
 

  • Zdravotní pojištění

Studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia patří mezi státní pojištěnce i v případě, že jsou starší 26 let. Existují zde však výjimky - především, jsou-li (nebo stanou-li se) doktorandky a doktorandi zároveň zaměstnanci nebo nebo osobami samostatně výdělečně činnými.

Oznamovací povinnost, že spadá do kategorie státních pojištěnců, má člověk sám a musí tak učinit do 8 dnů. Pokud nastupujete do zaměstnání na HPP, má tuto povinnost zaměstnavatel.

Vzhledem ke složitosti agendy však doporučujeme, abyste se svou pojišťovnou zkonzultovali i jiné typy příjmů. Viz níže. 

Pozor

Za zaměstnance jsou pro účely zdravotního pojištění i členové kontrolních výborů obce a členové komisí místní samosprávy bez ohledu na to, zda je jejich odměna jen symbolická. Doktorandky a doktorandi jsou v tomto případě povinni odvádět pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Komplikovanější je i situace doktorandek a doktorandů, kteří pracují na částečný úvazek, a kdy jejich příjem nedosahuje minimální mzdy. V případě částečného úvazku doplatek do minimální výše pojistného hradí totiž zaměstnanec.

 

  • Studijní povinnosti

Studijní povinnosti jsou specifikované v Individuálním studijním plánu (ISP). Tento plán si sestavují sami studující (po poradě se školitelem). Plnění studijních povinností je monitorováno různými způsoby a liší se pracoviště od pracoviště. Před nástupem do studia je třeba se o těchto způsobech informovat, včetně toho, zda z neplnění daných povinností plyne nějaká penalizace. 

ISP je závazný dokument a povinnosti, které jsou povinné pro úspěšné završení doktorátu, jsou v něm ukotveny. Jakoukoli “povinnost” navíc máte právo odmítnout - neměli byste se cítit povinni školiteli či jinému seniornímu akademikovi či akademičce vyhovět za každou cenu. 

Typicky jsou nad rámce ISP vyžadovány povinnosti jako výuka, administrativní práce pro katedru/ pracoviště atp. - tyto činnosti by měly být honorovány nad rámec měsíčního doktorandského stipendia. 
 

  • Mateřská a rodičovská

Doktorandky vedené jako studující, tj. ty, které nemají pracovní úvazek, nemají nárok na tzv. mateřskou. 

V případě rodičovského příspěvku  - který může pobírat i otec dítěte - si nelze zvolit rychlost čerpání příspěvku, tj. musejí přijmout nejpomalejší rychlost čerpání tj. 10 000 Kč po dobu 31 měsíců.

Tip: v některých případech lze využít nemocenské pojištění otce dítěte a sepsat dohodu o převzetí péče o dítě. Doporučujeme, abyste tuto eventualitu konzultovali s příslušným Úřadem práce, který má agendu rodičovského příspěvku na starosti.