O ČAD a kontakty

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. (ČAD) je zapsaný spolek, který sdružuje studentky a studenty v doktorském studiu v České republice.

Sídlo: Strážní 1344/20, Žižkov, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo: 05363241 

info@doktorandivcr.cz

FB stránka ČAD

Diskuzní platforma ČAD

LI ČAD

 

Cílem spolku je zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského studia v ČR, vytvořit prostor pro sdílení zkušeností studujících napříč obory i v rámci jednotlivých disciplín, zvyšovat informovanost doktorandek a doktorandů o studijních a profesních příležitostech a pomáhat studujícím zlepšovat vlastní odborné dovednosti.

Svého cíle se ČAD snaží dosáhnout prostřednictvím těchto činností:

 • Identifikací problémů spojených s kvalitou a podmínkami doktorského studia
  • zmapováním národní situace (diskusí se studujícími, vyučujícími, osobami v rozhodovacích pozicích)
  • srovnáním se situací v zahraničí
 • Řešením praktických aspektů doktorského studia, které ovlivňují jeho kvalitu, intenzitu a délku
  • zejména řešením příjmu (stipendií/platů), studijních povinností, statusu studenta/zaměstnance, mateřské/rodičovské „dovolené“ atp.
 • Komunikací s orgány rozhodujícími o koncepci doktorského studia v ČR
  • dialogem s příslušnými orgány a jednotlivými akademickými pracovišti
  • vydáváním stanovisek a výzev k řešení identifikovaných problémů
  • připomínkováním legislativy
 • Rozšiřováním povědomí doktorandek a doktorandů o fungování akademického prostředí
  • vytvořením virtuálního i fyzického prostoru pro setkávání a vzájemné informování doktorandek a doktorandů ze všech oborů a pracovišť
  • prostřednictvím webových stránek, facebookové stránky, pravidelných schůzí a speciálních akcí (konferencí, seminářů)
 • Pořádáním seminářů, školení a workshopů zaměřených na rozvoj profesních dovedností (podle poptávky členek a členů ČAD)

Předseda:

JŠ    Jakub Šindelář, doktorand FSV UK

     jakub.sindelar@fsv.cuni.cz 

 

     

 

Místopředsedové:

  mp   Marie Přibylová, doktorandka FF UK 

    pribylova.mari@gmail.com

 


 

    Foto ZbyněkZbyněk Mucha, doktorand FF UK

     zbynek.mucha@ff.cuni.cz

 

 

 

Členové předsednictva:

Foto Klára Šárovcová   Klára Šárovcová, doktorandka FF UK

   ksarovcova@seznam.cz