Aktuality

Sdílíme představení iniciativy Zeptej se vědce ze strany jejích zakladatelek a výzvu k možnému zapojení do tohoto projektu, které cílí i na doktorandky a doktorandy jako relevantních odborných kapacit pro případné zodpovídávání dotazů veřejnosti a vulgarizaci vědy v různých oblastech.

 

"Internetový projekt Zeptej se vědce se snaží zprostředkovat přímý kontakt mezi vědeckou a nevědeckou veřejností skrze sociální sítě. Většina z nás jsou PhD studenti a postdoktorandi z vědeckých institucí v Česku i zahraničí.

Kdokoli nám může položit otázku týkající se vědy (jakéhokoliv oboru) a my se...

If you personally are a student or a researcher from Ukraine or know somebody in this situation, you might be interested in the support provided by the Young Scientists Council and the Scholar Support Office of Ukraine.

The Young Scientists Council under the Ministry of Education and Science of Ukraine (RMU)  is a consultative and advisory body created to promote the realization of the constitutional rights of young scientists regarding their participation in the formation and implementation of state policy in the field of scientific, technical and innovative activities. 

The main tasks...

Akademický senát FF UK vzal minulý týden na vědomí rozhodnutí vedení fakulty snížit pro akademický rok 2022/2023 stipendia doktorandkám a doktorandům v prezenční formě studia ze 13 000 Kč měsíčně na 10 500 Kč měsíčně.

Ačkoli chápeme finanční tíseň FF UK, jsme tímto rozhodnutím velmi znepokojeni a obáváme se, že řadě lidí neumožní ve studiu pokračovat. Za velmi problematické považujeme i odůvodnění tohoto kroku.

Vedení FF UK argumentuje, že je tento krok nejen rozpočtově zodpovědný, ale také motivační, neboť plánuje odměňovat ty nejlepší prostřednictvím mimořádných stipendií a snižovat...

Vyjadřujeme podporu doktorandkám a doktorandům z FF UK ve věci plánu vedení fakulty snížit v rámci úsporných opatření stipendia pro rok 2022/2023 ze 13 000 Kč na 10 500 Kč měsíčně, tj. téměř o 20 %. Tento záměr nás velmi znepokojuje, neboť objektivně snižuje možnosti studujících doktorát úspěšně završit a některé doktorandky a doktorandy může dokonce uvrhnout do závažných existenčních problémů. Apelujeme tak na vedení FF UK, aby tento návrh ještě přehodnotilo a pokusilo se nalézt jiné nástroje, jak rozpočet instituce stabilizovat.

Zde naleznete otevřený dopis, který doktorandky a doktorandi...

Předsedkyně ČAD Šárka Lojdová rozebírá, proč současná výše doktorandských stipendií je nedostačující, proč skutečnost nedanění příjmů může být paradoxně nevýhodné a to, jak problematické nastavení celého systému doktorského studia vytváří komplikované situace např. v oblasti rodičovství. Věnuje se i rozložení argumentů zpochybňující potřebu se situací něco dělat — pohled apelující na "osobní zodpovědnosti" a další.

 

Šárka Lojdová, "Doktorandi a stipendia: individuální volba, nebo systémový problém?", Alarm.  https://a2larm.cz/2022/06/doktorandi-a-stipendia-individualni-volba-nebo...

Předsedkyně ČAD Šárka Lojdová pro Deník Referendum poskytla komentář reagující na vyjádření Ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové v Hospodářských novinách. Vyjadřuje se zde k připravované reformě doktorského studia v ČR, která počítá s navýšením a garantováním minimální úrovně stipendia doktorandek a doktorandů na 1,2násobek minimální mzdy. Vyjadřuje se také k celkově bídné situaci příjmů akademických pracovníků v ČR, zvláště ve společenských a humanitních vědách, a k potřebě adekvátního financování vědy.

 

Šárka Lojdová. Vyšší odměny doktorandům? Lepší než nic, ale odliv mozků...

26. - 27. 5. 2022 se v Telči konala konference Hodnocení kvality vysokých škol (HKVS) . ČAD měl své zastoupení hned ve dvou panelech.

Naše předsedkyně Šárka mluvila na téma "Sociální (ne)zabezpečení doktorandek a doktorandů" v panelu o Reformě a podmínkách doktorandů.

Kuba měl příspěvek na téma "Poučení z Francie a Nizozemska v oblasti doktorského vzdělávání" v panelu o Zahraniční zkušenosti se standardy pro zajišťování kvality doktorských studijních programů.

Krátké shrnutí konference můžete najít na webu Masarykovy univerzity.

Záznam z 1. dne tak jako i záznam z 2. dne jsou...

Na rozhovor s novým náměstkem MŠMT Jaroslavem Millerem reaguje v komentáři na serveru Alarm předsedkyně ČAD Šárka Lojdová. Pozastavuje se nad plánovaným dorovnáním doktorského stipendia na úroveň minimální mzdy. Ačkoli bude tento krok ve srovnání se současným stavem znamenat poměrně výrazné zvýšení příjmu studujících, je podle Šárky třeba představu, že mají začínající vědci pobírat minimální mzdu, rozporovat.

Šárka Lojdová, "Výše doktorandských stipendií je ostudná. Začínající vědci by neměli pobírat minimální mzdu," Alarm. https://a2larm.cz/2022/01/vyse-doktorandskych-stipendii-je-ostudna...

Asociace na podzim oslavila pět let od svého založení. U této příležitosti poskytly zakladatelka spolku a bývalá předsedkyně Kateřina Cidlinská a současná předsedkyně Šárka Lojdová rozhovor portálu Universitas. V něm se dočtete například o očekáváních ohledně reformy doktorského studia, o potřebě systematického zaměstnávání doktorandů nebo o naší vizi standardů pro školitelky a školitele.

 

Zuzana Keményová, "Od doktorandské reformy si slibujeme hodně: víc peněz i času na výzkum", Universitas, 6. prosince 2021. https://www.universitas.cz/tema/7869-od-doktorandske-reformy-si-slibujeme...

Valné shromáždění 2. prosince 2021 přijalo navrhované změny Stanov ČAD a Volební řád. Nově jsou oba dokumenty dostupné také v angličtině.