Aktuality

Happening k jednání Vlády o rozpočtu vysokých škol: “Stokrát slíbit - lepší než jednou splnit?” H

 

Praha, 14.9.2017.

Vládní koalice se minulý týden dohodla na růstu tarifních platů pro učitele o 15% a pro státní zaměstnance o 10%, a to od letošního listopadu. Vláda ale stále pokračuje v debatě o navýšení finančních prostředků vysokým školám o požadované 4,5 miliardy korun, přičemž součástí této částky má být i 1 miliarda na navýšení doktorských stipendií. Zvýšení příjmů vysokoškolských pedagogů a doktorandů je tak stále nejisté, přestože se k tomu v minulosti Vláda zavázala vlastním...

Tisková zpráva v příloze.

České asociace doktorandek a doktorandů ve spolupráci s členy a členkami akademické obce Univerzity Karlovy a Fórem Věda Žije! vyzve v pondělí 11. září 2017 vládu České republiky, aby dostála svým slibům a nezanedbávala základní potřeby českého vzdělávacího systému. 

Vyjadřujeme krajní nespokojenost nad tím, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 je opět ignorováno řešení dlouhodobého propadu financování veřejných vysokých škol a tristní postavení a ohodnocení doktorandů. V průběhu happeningu budeme oslovovat přicházející ministry a ministryně a budeme jim rozdávat...

Vážení a milí, 
zveme každého z vás na legendární neformální zahradní slavnost, v neméně legendami a tajemstvími opředeném sídle ČAD (Strážní 20, Praha Žižkov - ideální spojení tram č. 1, 9, 11 do zastávky Strážní).

Co slavíme? Téměř roční výročí založení ČADu, 500 členek a členů asociace a překonání hranice 1.000 příznivců na FaceBooku :-).

Budete se moci potkat a neformálně si promluvit s těmi, kdo za tím vším stojí, ale i se všemi ostatními, kteří mají s ČAD jakékoli dočinění (a prý tam budou k vidění i lidé z FVŽ!) :).

Občerstvení bude zajištěno, ale když něco přineseš, nebude to...

Czech Association of doctoral students is a registered union that gathers PhD students in doctoral studies in the Czech Republic.

Open letter to the Prime minister and the minister of finances

Press release

ČAD z.s. is writing an open letter to the Prime minister and the minister of finances and stresses the importance of budget increase for the public universities

Prague, 30 May 2017 – Czech association of doctoral students (ČAD, z.s.) issues an open letter to call for action of the Prime minister and the minister of finances to increase the financial resources for public...

6.6. 2017 od 14:00 - 16:00, posluchárna AI, Technická 5, 166 28 Dejvice, Praha.

 

Zaujala Vás debata s ministryní školství? Viz. zde. 


Chtěli byste v diskuzi pokračovat a dozvědět se tentokrát více o aktuálním dění na poli doktorandského studia?
Jak se aktivně zapojit a při změnách se nechat slyšet?

Přijďte v úterý 6.6. 2017 ve 14:00 do posluchárny AI (budova A VŠCHT Praha).

Na programu bude krátké představení interních společenských a pedagogických grantů zaměřených na doktorandy a následně diskuze se zástupci České asociace doktorandek a doktorandů a s naším zástupcem...

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČAD, z. s. píše otevřený dopis premiérovi a ministru financí a apeluje za navýšení rozpočtu vysokých škol

Praha, 30. května 2017 – Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. vyzývá formou otevřeného dopisu premiéra a ministra financí, aby v souladu se schváleným usnesením Poslanecké sněmovny ČR a usnesením vlády navýšili výdaje určené na financování vysokých škol a vyhověli tak požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

ČAD, z. s. dopisem reaguje na návrh Ministerstva financí alokovat na vysoké školy částku 100 milionů korun, která se diametrálně...

Ve středu 22. 3. 2017 od 18:00 se V Jirchářích 6, Praha 1. uskuteční setkání ČAD. (Zvoňte na zvonek NKC - AVČR, přijdeme vám otevřít.)

Program: připrava podnětů k doktorskému studiu pro Úřad vlády, respektive pro kapitoly spadající pod GA ČR, TA ČR, resp. RVVI.

Máme "požadavky" rozdělit na:
1) rozpočtové - tzn. co kvůli doktorandům chtít zdůraznit v návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na r. 2018
2) legislativní - tzn. jaké zákony bychom chtěli změnit (změny zákonů nebo přílepky)
3) nelegislativní

V úterý 7. 2. 2017 od 18:00 se V Jirchářích 6, Praha 1. uskuteční další pražské setkání ČAD. (Zvoňte na zvonek NKC - AVČR, přijdeme vám otevřít.)

Na programu je důležitá agenda - je třeba prodiskutovat (a následně sepsat) návrhy pro budoucí podobu doktorského studia v ČR a to nejen obecně, ale nyní konkrétně pro tyto dva okruhy (k oběma by se mělo přihlížet) - 

1) "Akční plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti", který má samostatnou "kapitolu" doktorandi. Prostřednictvím výše uvedeného dokumentu si MŠMT klade za cíl hlouběji se problematikou lidských zdrojů a rovných...

21. 12. 2016 od 18:00,

v nekuřáckém salonku Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1.

 

Vánoční večírek proběhne v méně formálním duchu, bude čas potkat se v klidu a míru s ostatními, bilancovat uplynulý rok, probrat co nás čeká a co nás naopak mine... :-).

V neposlední řadě budete mít také příležitost setkat se se zástupci Fóra Věda žije! (sesterské organizace ČAD). Akce je otevřená nejen našim skalním členkám a členům, ale i všem, kdo s námi alespoň trochu sympatizují! :-).

I když se prostory a termín povedlo sehnat takto na poslední chvíli, věřím, že dorazíte v hojném počtu. 

...

ZVEME VÁS NA PRVNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ ASOCIACE DOKTORANDEK A DOKTORANDŮ V OLOMOUCI 
 

Místo a čas konání: JAZZ TIBET CLUB, Sokolská 48, Olomouc od 18:00. 

Prosíme o nezávaznou registraci ZDE.

Jste doktorand/ka? Chcete se vědecky rozvíjet? Jste nespokojen/a s průběhem vašeho studia? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními doktorandy a doktorandkami? Chcete zlepšit podmínky doktorského studia? Chcete se dozvědět užitečné praktické informace pro doktorand(k)y? Přijďte sdílet své zkušenosti, vyjádřit svůj názor, a dozvědět se, co pro vás může ČAD udělat. Přijďte diskutovat a ovlivnit budoucí...