Prohlášení ČAD a SK RVŠ k rozdělování příspěvku na stipendia

Image removed.Image removed.

Společné prohlášení České asociace doktorandek a doktorandů, z. s. a Studentské komory Rady vysokých škol ke způsobu rozdělování státního příspěvku na doktorandská stipendia

V roce 2018 došlo k navýšení státního příspěvku určeného na doktorandská stipendia z původních 90 000 korun ročně na prezenčního doktoranda v řádné době studia na aktuálních 135 000 korun ročně. Na některých školách se však toto navýšení nepromítlo do zvýšení nástupních stipendií pro prezenční doktorandy v prvních ročnících studia. Na určitých fakultách stále dostávají stejnou částku jako před navýšením dotace, což v některých případech znamená např. 6000,- korun na měsíc. Chápeme, že vysoké školy, resp. jednotlivé fakulty, mají právo rozdělovat tento příspěvek podle vlastních motivačních systémů. Zároveň však chceme na vysoké školy apelovat, aby svůj interní způsob rozdělování státního příspěvku, který lze použít pouze na doktorandská stipendia, učinilytransparentním, aby si každý doktorand mohl ve vnitřních předpisech dohledat, jakým způsobem a na základě čeho je mu stipendium přiznáno. Zejména doktorandi v prvních ročnících studia se ve způsobu nakládání s příspěvkem na doktorandská stipendia neorientují a nerozumějí tomu, proč se zvýšení státního příspěvku nijak nepromítlo do výše jejich vlastního stipendia. Zároveň skutečnost, že ne na všech fakultách je dostatečně konkrétně popsáno fungování motivačního systému, tedy systém postupného zvyšování stipendia spolu s plněním požadovaných nároků na doktorandy, vede doktorandy k obavám, že výše jejich stipendia v blízké budoucnosti výrazně neporoste. To vzhledemk výše zmíněným částkám, které neumožňují pokrytí životních nákladů, pro mnohé z nich znamenápochybnosti, zda budou moci v doktorském studiu vůbec pokračovat.

Na závěr bychom chtěli apelovat na studentské části akademických senátů vysokých škol a zejména fakult, aby byly aktivní při změnách vnitřních předpisů, zejména těch, které se týkají doktorandů. Konkrétní výši doktorandského stipendia schvalují akademické senáty fakult, nikoliv stát! Když se podařilo na národní úrovni navýšit příspěvek na stipendia, je zapotřebí, aby se toto promítlo i na úrovni fakultní, a to prostřednictvím studentských senátorů.

V Praze dne 12. 11. 2018.