Příručka pro ty, kteří zvažují přihlášku na doktorát, je na světě

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) připravila obsáhlou příručku pro všechny, kteří uvažují o přihlášce na doktorát a rádi by se v úskalích a podmínkách doktorátu lépe zorientovali. Dozvíte se, jak si dobře zvolit téma výzkumné práce a co zvážit při výběru pracoviště a školitele. Příručka obsahuje i několik tipů pro ty, kteří zvažují absolvování doktorátu v zahraničí. Užitečná může být i pro stávající doktorandy. Mohou porovnat podmínky svého doktorátu a zjistit, co by případně mohlo fungovat lépe a následně zahájit diskusi o možných změnách na svém pracovišti. Příručka je dostupná na stránkách ČAD a také v příloze pod článkem.

Doktorské vzdělávání se výrazně liší od bakalářské a magisterské úrovně studia. Zásadním rozdílem je nutnost provést během doktorátu vlastní kvalitní výzkum, který rozšíří hranice poznání ve vašem oboru a měl by obstát i v mezinárodním srovnání. Kvalitní vědecká práce v jakémkoli oboru je časově i intelektuálně náročná a neobejde se bez adekvátního zázemí. Mít dostatek informací a vybrat si vhodné pracoviště je proto naprosto klíčové pro zdárný průběh vašeho doktorátu.

Na pracovišti, kde se nedělá mezinárodně kvalitní věda, bude obtížnější vypracovat kvalitní práci vlastní. Podobně u školitele, který není vědecky aktivní, nelze očekávat, že se bude orientovat v nejnovějších trendech v oboru a že vás bude výzkumně dobře vést. Samozřejmě, že kvalitu institucí a školitelů by měly řešit především jiné instance než vy, ale část odpovědnosti za průběh vašeho doktorátu leží i na vás. Budoucí doktorandy tímto nabádáme k tomu, aby si vybírali pouze taková pracoviště, která jim zajistí možnost věnovat se plnohodnotně svému disertačnímu výzkumu. Naopak doporučujeme, aby nechodili na taková pracoviště, kde budou především levnou pracovní silou (jsou například přetěžováni výukou či za laboratorní výzkum nemají od instituce pracovní úvazek apod.). Právě vydávaná příručka poskytuje tipy, jak takové pracoviště rozeznat a ušetřit si případné starosti a zklamání.

Mnoho doktorandů výběr pracoviště podcení a až pozdě si (většinou na mezinárodní konferenci) v celé kráse uvědomí, jak propastný je rozdíl ve vědecké kvalitě mezi doktorandy, kteří mají možnost věnovat se doktorátu na „plný úvazek“ a doktorandy, kteří dělají doktoráty o víkendech a po večerech, protože v mezičase chodí do práce nesouvisející s jejich výzkumem, aby mohli zaplatit složenky. Až pozdě zjistí, že jim na mezinárodním vědeckém poli „ujíždí vlak“ a jen těžko budou profesně takovou ztrátu dohánět.

Věříme, že právě vydávaná příručka pomůže doktorandům vyhnout se pracovištím a školitelům, kteří se o doktorandy nestarají dobře, a přispěje tak v dlouhodobém výhledu ke zlepšení doktorského vzdělávání v ČR.

Česká asociace doktorandů a doktorandek, z. s. (ČAD) je zapsaný spolek, který sdružuje studenty a studentky v doktorském studiu v České republice. Cílem spolku je zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského studia v ČR a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností studujících napříč obory i v rámci jednotlivých disciplín.

Příručka vznikla na základě výstupů konference KREcon 2017.