ČAD na Letní škole MUNI pro doktorandy v Telči

16. srpna 2021 jsme se žúčastnili Letní školy pro doktorandy, kterou již několikátým rokem pořádá ve svém univerzitním centru Telč Masarykova univerzita. Podobné aktivity považujeme v mnoha ohledech za velmi přínosné a rádi jsme se proto podíleli na programu naší prezentací. V ní jsme se kromě představení ČADu věnovali tématům jako je potřeba sebeorganizace doktorandů na místní úrovni (např. katedry nebo fakulty), důležitosti individuálních studijních plánů a jejich hodnocení jako nástroje pro ochranu v případě problémů při plnění studijních povinností nebo problematice přetěžování doktorandů ze strany školitelů a předcházení sebeizolace a důševních problémů na doktorátu. 

 

Prezentaci najdete níže.