Zvoleno nové předsednictvo, vytyčeny cíle pro další období

V úterý 26. 2. 2019 proběhlo valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD), spolku, který sdružuje doktorandy z celé republiky s cílem zlepšovat kvalitu a podmínky doktorského vzdělávání v ČR. Spolek si zvolil nové předsednictvo a diskutoval plán své budoucí činnosti.

Největším úspěchem dvouleté činnosti spolku je zajisté samotná skutečnost, že se otázce studijních a pracovních podmínek doktorandů, potažmo cílů a koncepce doktorského vzdělávání, dostalo po dlouhé době pozornosti – a to nejen ze strany samotných doktorandů, ale i vysokých škol a politiků. Spolek tak výrazně přispěl k zvýšení státního příspěvku na doktorandská stipendia k proplácení zdravotního pojištění doktorandům starším 26 let. Doktorandi si zvykli obracet se na spolek, když potřebují konzultovat nastavení doktorských programů na vlastních fakultách, či řešit individuální kauzy. Ve spolupráci s Komisí pro doktorské studium Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) vytvořil ČAD Příručku pro ty, co zvažují jít na doktorát, aby jim pomohl více informovaně se rozhodnout, zda a kam.

Do budoucna se spolek zaměří na prosazování změn, které umožní prezenčním doktorandům věnovat se svým doktorátům naplno, aby jejich dizertace byly kvalitní a dokončovali studium úspěšně do 3 až 4 let od zápisu. V tomto směru bude úzce spolupracovat s akademickými senáty jednotlivých škol a SK RVŠ, jejíž zástupkyně Mariana Hanková, která se shromáždění zúčastnila, vyjádřila zájem na zpracovávání podnětů, které ČAD sbírá od svého členstva a podporovatelů. Dále bude spolek prohlubovat spolupráci s Vysokoškolským odborovým svazem, který se věnuje doktorandům jako specifické skupině začínajících vědeckých pracovníků.

Nově bude činnost spolku řídit šestičlenné předsednictvo. Předsedkyní zůstává Kateřina Cidlinská (FSV UK, SOÚ AV ČR). Do předsednictva byl zvolen také další zakládající člen ČAD Lukáš Dvořáček (PřF UK, UHKT). Novými členy předsednictva jsou Patrik Švančara (MFF UK), jehož agendou bude komunikace s akademickými senáty a SK RVŠ, Miloslav Keltner (FHS UK), který se bude zabývat právními aspekty postavení doktorandů, Šárka Lojdová (FF UK), která bude zajišťovat kontakt s Evropskou radou doktorandů a začínajících výzkumníků EURODOC, a Tomáš Musil(MFF a FF UK), který se bude věnovat komunikaci a propagaci činnosti ČAD a osvětě mezi doktorandy.

„Jsem nadšená, že se nám podařilo zdvojnásobit počet členů předsednictva. V této sestavě bude možné naši činnost lépe koordinovat a díky tomu ji také rozšířit. Nápadů, co zlepšovat, máme dost,“ říká předsedkyně Kateřina Cidlinská.