Finalizovaná dvoujazyčná verze dokumentu Standard školitelky / školitele v doktorském studiu (ČAD + SK RVŠ)

Standardy

S velkou radostí oznamujeme, že finalizovaný návrh standardů školitele doplněný o anglickojazyčnou verzi a rozpis autorského přispění, který jsme vytvořili spolu se Studentskou komorou Rady vysokých škol, je venku! Na jaká témata by se nemělo při vytváření standardů zapomenout?

Kompletní české i anglické znění návrhu Standardů najdete zde na odkazu i níže. Můžete se také těšit na náš postupné představování jednotlivých části s rozborem toho, proč je považujeme za důležité :)