Proslov doktorandky Anežky Matěnové (3.6. 2024 Kolaps systému)

Níže naleznete plné znění proslovu Anežky Matěnové, doktorandky z FF UK, který přednesla jako zástupce hlasu studujících v doktorských programech v ČR během protestní akce Kolaps systému , organizované 3. června iniciativou Hodina pravdy:

 

"Milí příznivci vysokého školství, kvalitní věda se nedá dělat po večerech a po víkendech. Abychom se jí mohli věnovat pořádně, musí nás uživit. Pokud nás neuživí, jsme nuceni hledat si druhou práci a nemáme pak čas na akademické povinnosti. Jestli v současnosti máme jako doktorandi odvádět špičkový výzkum za polovinu minimální mzdy, nečeká nás nic než vyhoření a odchod. S podfinancovaností se potýkají i ti z nás, kteří získali grant nebo úvazek:  často musejí ve větším měřítku učit a nestíhají pak dizertaci nebo na ně nemají čas školitelé. Vyčerpanost a nejisté vyhlídky mají pochopitelně leckdy zničující dopad na naše fyzické a psychické zdraví.

Mnozí z nás by si rádi hledali místo ve zdejším akademickém světě, jenže vidíme, že vyučující jsou na tom podobně. Když sledujeme, jak se hroutí pod tíhou několika úvazků, jak ve vědě chybí miliardy, jak odcházejí špičkoví odborníci a jak málo se u nás do vysokého školství v evropském průměru investuje, jak bychom v takovém prostředí mohli udržitelně žít? Česká republika pro řadu z nás není perspektivní.

Podfinancovanost navíc vede k tomu, že se doktorát a potažmo i celé akademické prostředí stávají prostředím sociálně exkluzivním. V systému se dost často udrží jen ti, které živí rodiče, partner či partnerka nebo výnosná práce. Ve velké nevýhodě jsou ti, kdo nemají takzvaně „vyřešené“ bydlení – kdo nemohou či nechtějí bydlet u rodičů nebo nezdědili bydlení ve městě univerzity. Podfinancovanost zvláště dopadá na lidi z regionů, na univerzitách začínají výrazně převažovat lokální studenti.

Umožněte nám všem, doktorandům i vyučujícím, dělat naši práci! Věda není žádné hobby po druhém zaměstnání! Česká asociace doktorandek a doktorandů se proto připojuje k protestu a žádá navýšení financí ve vysokém školství."

Anežka Matěnová, doktorandka FF UK