Doctoral researchers and stipends: personal choice or systemic issue?

ilustration photo from A2larm web

Předsedkyně ČAD Šárka Lojdová rozebírá, proč současná výše doktorandských stipendií je nedostačující, proč skutečnost nedanění příjmů může být paradoxně nevýhodné a to, jak problematické nastavení celého systému doktorského studia vytváří komplikované situace např. v oblasti rodičovství. Věnuje se i rozložení argumentů zpochybňující potřebu se situací něco dělat — pohled apelující na "osobní zodpovědnosti" a další.

 

ČAD Chair Šárka Lojdová discusses why the current level of doctoral stipends is insufficient, why the fact that they are not taxed might be paradoxically a problem, and the fact that the system of doctoral education in the Czech Republic creates complicated situations i.e. during parenthood. She also challenges arguments that question the need to improve the situation — perspective appealing to "personal responsibility" and other.

 

Šárka Lojdová, "Doktorandi a stipendia: individuální volba, nebo systémový problém?", Alarm.  https://a2larm.cz/2022/06/doktorandi-a-stipendia-individualni-volba-nebo-systemovy-problem/.