22.3. 2017 - Výjimečná schůze ČAD

Ve středu 22. 3. 2017 od 18:00 se V Jirchářích 6, Praha 1. uskuteční setkání ČAD. (Zvoňte na zvonek NKC - AVČR, přijdeme vám otevřít.)

Program: připrava podnětů k doktorskému studiu pro Úřad vlády, respektive pro kapitoly spadající pod GA ČR, TA ČR, resp. RVVI.

Máme "požadavky" rozdělit na:
1) rozpočtové - tzn. co kvůli doktorandům chtít zdůraznit v návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na r. 2018
2) legislativní - tzn. jaké zákony bychom chtěli změnit (změny zákonů nebo přílepky)
3) nelegislativní