Příležitost − pozice, granty, rozvoj

Mobilita: 

Dům zahraniční spolupráce

 

Akademická informační agentura AIA 

Před začátkem akademického roku zpracovává AIA z podkladů MŠMT přehled kompletní nabídky stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro následující akademický rok.

 

AKTION Česká republika - Rakousko

Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia

 

Czexpats In Science

 

Stipendijní příležitosti: 

Fulbrightova stipendia  (Občané České republikyobčané Slovenska

Možnosti financování výzkumu a výjezdu do USA

 

Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF)

Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research pro  studující v humanitních a společenskovědních oborech (Univerzita Karlova)

 

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies Fellowship

1 leté stipendium pro doktorandky a doktorandy, kteří josu občany ČR, na výzkumný pobyt na University of Alberta v Edmontonu

 

(CEFRES) Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách

Možnosti stipendií na podporu výzkumu doktorandů v oblasti společenských věd

 

Hlávkova nadace

Stipendia k původním badatelským pracím o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Na každý rok se vypisují konkrétní témata veřejné soutěže.

 

Husova nadace

Pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

 

Profesní rozvoj: 

Centrum akademického psaní AV ČR

Kurz základů vědecké práce AV ČR

Na svých univerzitách můžete sledovat instituce nabízející akce pro rozvoj zaměstnanců a doktorandů, jako je např. Platforma pro doktorské studium organizovaná přes UK Point na Univerzitě Karlově.