Aktuality

Momentální dění na KTF UK kolem ukončení spolupráce s prof. Tomášem Petráčkem jste jistě již zaznamenali. Jako ČAD nás znepokojuje především to, jak situace dopadá na doktorandy a jak byli o výměně školitele informováni. Při bližším obeznámení se s děním vyšlo navíc najevo, že se ve stejné situaci ocitli také doktorandi vedení prof. Jaroslavem Čechurou. Postup KTF vůči doktorandům vnímáme jako potenciálně nebezpečný precedens. Z tohoto důvodu jsme se v otevřeném dopise obrátili na rektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou

Text je také ke stažení ve formátu pdf zde a níže na stránce. 

...

Pokračujeme v sérii mini-rozhovorů s doktorandkami a doktorandy. Jako další si můžete přečíst rozhovor s doktorandem a členem předsednictva ČAD Zbyňkem Muchou.

Foto Zbyněk Mucha

 

 

 

 

 

1. Proč jsi šel na doktorát a čím se zabýváš?

Vystudoval jsem indologii se specializací na bengálštinu a moje magisterská práce byla založená na etnografickém výzkumu v Bangladéši. Po dokončení výzkumu jsem si uvědomil, že se tomuto tématu chci věnovat i dál, a proto jsem se přihlásil na doktorát. Přišlo mi, že by byla škoda přestat, když to zrovna začalo být zajímavé. Disertaci píšu na téma role...

Máme velkou radost – návrh standardů školitele, který jsme vytvořili spolu se Studentská komora Rady vysokých škol, je venku! Na jaká témata by se nemělo při vytváření standardů zapomenout?

Kompletní znění návrh Standardů najdete zde na odkazu i níže. Můžete se také těšit na náš postupné představování jednotlivých části s rozborem toho, proč je považujeme za důležité :)

 

Jak jsme hlásili v našem letošním únorovém newsletteru, začínáme sérii krátkých rozhovorů s doktorandkami a doktorandy.

Jako první si můžete přečíst rozhovor s Klárou Šárovcovou, doktorandkou na Ústavu světových dějin FF UK a členkou předsednictva ČAD.
 

Foto Klára Šárovcová

 

 

 

 

 

Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Věnuji se vývoji postavení papeže během Velkého západního schizmatu, tedy doby, která přinesla v této otázce mnoho podnětů. Podrobně zkoumám především texty mistrů pařížské univerzity, kteří se intenzivně problému schizmatu, a tedy postavení papeže věnovali. Jde...

Předsednictvo ČAD  vyjadřuje podpor současným snahám společenskovědních a humanitních fakult o zviditelnění problému podfinancování vysokoškolského vzdělávání a nedůstojných mezd v tomto sektoru v rámci protestní akce Hodina pravdy.

Úplné znění prohlášení ze dne 23. března 2023 najdete zde.

Sdílíme představení iniciativy Zeptej se vědce ze strany jejích zakladatelek a výzvu k možnému zapojení do tohoto projektu, které cílí i na doktorandky a doktorandy jako relevantních odborných kapacit pro případné zodpovídávání dotazů veřejnosti a vulgarizaci vědy v různých oblastech.

 

"Internetový projekt Zeptej se vědce se snaží zprostředkovat přímý kontakt mezi vědeckou a nevědeckou veřejností skrze sociální sítě. Většina z nás jsou PhD studenti a postdoktorandi z vědeckých institucí v Česku i zahraničí.

Kdokoli nám může položit otázku týkající se vědy (jakéhokoliv oboru) a my se...

If you personally are a student or a researcher from Ukraine or know somebody in this situation, you might be interested in the support provided by the Young Scientists Council and the Scholar Support Office of Ukraine.

The Young Scientists Council under the Ministry of Education and Science of Ukraine (RMU)  is a consultative and advisory body created to promote the realization of the constitutional rights of young scientists regarding their participation in the formation and implementation of state policy in the field of scientific, technical and innovative activities. 

The main tasks...

Akademický senát FF UK vzal minulý týden na vědomí rozhodnutí vedení fakulty snížit pro akademický rok 2022/2023 stipendia doktorandkám a doktorandům v prezenční formě studia ze 13 000 Kč měsíčně na 10 500 Kč měsíčně.

Ačkoli chápeme finanční tíseň FF UK, jsme tímto rozhodnutím velmi znepokojeni a obáváme se, že řadě lidí neumožní ve studiu pokračovat. Za velmi problematické považujeme i odůvodnění tohoto kroku.

Vedení FF UK argumentuje, že je tento krok nejen rozpočtově zodpovědný, ale také motivační, neboť plánuje odměňovat ty nejlepší prostřednictvím mimořádných stipendií a snižovat...

Vyjadřujeme podporu doktorandkám a doktorandům z FF UK ve věci plánu vedení fakulty snížit v rámci úsporných opatření stipendia pro rok 2022/2023 ze 13 000 Kč na 10 500 Kč měsíčně, tj. téměř o 20 %. Tento záměr nás velmi znepokojuje, neboť objektivně snižuje možnosti studujících doktorát úspěšně završit a některé doktorandky a doktorandy může dokonce uvrhnout do závažných existenčních problémů. Apelujeme tak na vedení FF UK, aby tento návrh ještě přehodnotilo a pokusilo se nalézt jiné nástroje, jak rozpočet instituce stabilizovat.

Zde naleznete otevřený dopis, který doktorandky a doktorandi...

Předsedkyně ČAD Šárka Lojdová rozebírá, proč současná výše doktorandských stipendií je nedostačující, proč skutečnost nedanění příjmů může být paradoxně nevýhodné a to, jak problematické nastavení celého systému doktorského studia vytváří komplikované situace např. v oblasti rodičovství. Věnuje se i rozložení argumentů zpochybňující potřebu se situací něco dělat — pohled apelující na "osobní zodpovědnosti" a další.

 

Šárka Lojdová, "Doktorandi a stipendia: individuální volba, nebo systémový problém?", Alarm.  https://a2larm.cz/2022/06/doktorandi-a-stipendia-individualni-volba-nebo...