Aktuality

Předsedkyně ČAD Šárka Lojdová rozebírá, proč současná výše doktorandských stipendií je nedostačující, proč skutečnost nedanění příjmů může být paradoxně nevýhodné a to, jak problematické nastavení celého systému doktorského studia vytváří komplikované situace např. v oblasti rodičovství. Věnuje se i rozložení argumentů zpochybňující potřebu se situací něco dělat — pohled apelující na "osobní zodpovědnosti" a další.

 

Šárka Lojdová, "Doktorandi a stipendia: individuální volba, nebo systémový problém?", Alarm.  https://a2larm.cz/2022/06/doktorandi-a-stipendia-individualni-volba-nebo...

Předsedkyně ČAD Šárka Lojdová pro Deník Referendum poskytla komentář reagující na vyjádření Ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové v Hospodářských novinách. Vyjadřuje se zde k připravované reformě doktorského studia v ČR, která počítá s navýšením a garantováním minimální úrovně stipendia doktorandek a doktorandů na 1,2násobek minimální mzdy. Vyjadřuje se také k celkově bídné situaci příjmů akademických pracovníků v ČR, zvláště ve společenských a humanitních vědách, a k potřebě adekvátního financování vědy.

 

Šárka Lojdová. Vyšší odměny doktorandům? Lepší než nic, ale odliv mozků...

26. - 27. 5. 2022 se v Telči konala konference Hodnocení kvality vysokých škol (HKVS) . ČAD měl své zastoupení hned ve dvou panelech.

Naše předsedkyně Šárka mluvila na téma "Sociální (ne)zabezpečení doktorandek a doktorandů" v panelu o Reformě a podmínkách doktorandů.

Kuba měl příspěvek na téma "Poučení z Francie a Nizozemska v oblasti doktorského vzdělávání" v panelu o Zahraniční zkušenosti se standardy pro zajišťování kvality doktorských studijních programů.

Krátké shrnutí konference můžete najít na webu Masarykovy univerzity.

Záznam z 1. dne tak jako i záznam z 2. dne jsou...

Na rozhovor s novým náměstkem MŠMT Jaroslavem Millerem reaguje v komentáři na serveru Alarm předsedkyně ČAD Šárka Lojdová. Pozastavuje se nad plánovaným dorovnáním doktorského stipendia na úroveň minimální mzdy. Ačkoli bude tento krok ve srovnání se současným stavem znamenat poměrně výrazné zvýšení příjmu studujících, je podle Šárky třeba představu, že mají začínající vědci pobírat minimální mzdu, rozporovat.

Šárka Lojdová, "Výše doktorandských stipendií je ostudná. Začínající vědci by neměli pobírat minimální mzdu," Alarm. https://a2larm.cz/2022/01/vyse-doktorandskych-stipendii-je-ostudna...

Asociace na podzim oslavila pět let od svého založení. U této příležitosti poskytly zakladatelka spolku a bývalá předsedkyně Kateřina Cidlinská a současná předsedkyně Šárka Lojdová rozhovor portálu Universitas. V něm se dočtete například o očekáváních ohledně reformy doktorského studia, o potřebě systematického zaměstnávání doktorandů nebo o naší vizi standardů pro školitelky a školitele.

 

Zuzana Keményová, "Od doktorandské reformy si slibujeme hodně: víc peněz i času na výzkum", Universitas, 6. prosince 2021. https://www.universitas.cz/tema/7869-od-doktorandske-reformy-si-slibujeme...

Valné shromáždění 2. prosince 2021 přijalo navrhované změny Stanov ČAD a Volební řád. Nově jsou oba dokumenty dostupné také v angličtině.

V rámci valného shromáždění  proběhnou i volby do předsednictva. Sledujete aktivity ČAD a rádi byste se do nich více zapojili? Budeme moc rádi, když se k nám přidáte a předsednictvo rozšíříte! Více info najdete na pozvánce.

 

Termíny informačních schůzek pro zájemce o členství v předsednictvu

Chcete-li nejprve zjistit, jak se do chodu ČAD zapojit, nebo co členství v předsednictvu obnáší, připravili jsme pro Vás neformální informační online setkání se současným...

S velkou radostí zveřejňujeme Příručku ČAD pro nově nastupující doktorandky a doktorandy, při jejím vytváření se aktivně zapojila řada našich členek a členů. Věříme, že výsledek společného několika měsíčního úsilí bude sloužit jako užitečná pomůcka pro ty, co s doktorátem začínají. Pokud víte o někomu, komu by se mohla hodit, budeme moc rádi za další šíření a sdílení!

Příručku budeme v budoucnu dále aktualizovat a zapracovávat do ní další připomínky, ale již s pracovní verzí jsme zaznamenali, že několik pracovišť se dokumentem inspirovalo a připravily nebo nyní připravují vlastní návody pro...

16. srpna 2021 jsme se žúčastnili Letní školy pro doktorandy, kterou již několikátým rokem pořádá ve svém univerzitním centru Telč Masarykova univerzita. Podobné aktivity považujeme v mnoha ohledech za velmi přínosné a rádi jsme se proto podíleli na programu naší prezentací. V ní jsme se kromě představení ČADu věnovali tématům jako je potřeba sebeorganizace doktorandů na místní úrovni (např. katedry nebo fakulty), důležitosti individuálních studijních plánů a jejich hodnocení jako nástroje pro ochranu v případě problémů při plnění studijních povinností nebo problematice přetěžování doktorandů...

Česká asociace doktorandek a doktorandů z.s. (ČAD) vítá aktivity MŠMT směřující k postupné implementaci Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

V rámci reformy financování doktorského studia ČAD považuje za nezbytné zajistit studujícím v doktorských studijních programech podmínky umožňující se naplno věnovat dizertačnímu výzkumu, zamezit, aby se mezi takovými doktorandy vytvářeli propastné příjmové rozdíly a zároveň zaručit dostatečné sociální zabezpečení doktorandů a doktorandek.

Za účelem dosažení těchto priorit ČAD navrhuje tyto kroky:

1...