Kontakt

 

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s.

Sídlo: Strážní 1344/20, Žižkov, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo: 05363241 

info@doktorandivcr.cz

 

FB stránka ČAD

FB diskusní skupina ČAD.

 

Předsedkyně:

  Kateřina    Kateřina Cidlinská, doktorandka FSV UK

      cidlinska@doktorandivcr.cz

      728 026 891

                               

 

Místopředseda:

                                 Lukáš Dvořáček, doktorand PřF UK

                                 dvoracek@doktorandivcr.cz

                                 777 977 959

 

Členové předsednictva:

 Patrik     Patrik Švančara, doktorand MFF UK

      komunikace s akademickými senáty a SK RVŠ

      svancara@doktorandivcr.cz

 

 

                                 Miloslav Keltner, doktorand FHS UK

                                 právní aspekty postavení doktorandů

                                 keltner@doktorandivcr.cz

 

                                 Šárka Lojdová, doktorandka FF UK

                                 kontakt s Evropskou radou doktorandů a začínajících výzkumníků
                                  EURODOC

                                 lojdova@doktorandivcr.cz

 

                                 Tomáš Musil, doktorand MFF a FF UK

                                 komunikace a propagace činnosti ČAD, osvěta mezi doktorandy

                                 musil@doktorandivcr.cz