Aktuality

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČAD, z. s. píše otevřený dopis premiérovi a ministru financí a apeluje za navýšení rozpočtu vysokých škol

Praha, 30. května 2017 – Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. vyzývá formou otevřeného dopisu premiéra a ministra financí, aby v souladu se schváleným usnesením Poslanecké sněmovny ČR a usnesením vlády navýšili výdaje určené na financování vysokých škol a vyhověli tak požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

ČAD, z. s. dopisem reaguje na návrh Ministerstva financí alokovat na vysoké školy částku 100 milionů korun, která se diametrálně...

Ve středu 22. 3. 2017 od 18:00 se V Jirchářích 6, Praha 1. uskuteční setkání ČAD. (Zvoňte na zvonek NKC - AVČR, přijdeme vám otevřít.)

Program: připrava podnětů k doktorskému studiu pro Úřad vlády, respektive pro kapitoly spadající pod GA ČR, TA ČR, resp. RVVI.

Máme "požadavky" rozdělit na:
1) rozpočtové - tzn. co kvůli doktorandům chtít zdůraznit v návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na r. 2018
2) legislativní - tzn. jaké zákony bychom chtěli změnit (změny zákonů nebo přílepky)
3) nelegislativní

V úterý 7. 2. 2017 od 18:00 se V Jirchářích 6, Praha 1. uskuteční další pražské setkání ČAD. (Zvoňte na zvonek NKC - AVČR, přijdeme vám otevřít.)

Na programu je důležitá agenda - je třeba prodiskutovat (a následně sepsat) návrhy pro budoucí podobu doktorského studia v ČR a to nejen obecně, ale nyní konkrétně pro tyto dva okruhy (k oběma by se mělo přihlížet) - 

1) "Akční plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti", který má samostatnou "kapitolu" doktorandi. Prostřednictvím výše uvedeného dokumentu si MŠMT klade za cíl hlouběji se problematikou lidských zdrojů a rovných...

21. 12. 2016 od 18:00,

v nekuřáckém salonku Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1.

 

Vánoční večírek proběhne v méně formálním duchu, bude čas potkat se v klidu a míru s ostatními, bilancovat uplynulý rok, probrat co nás čeká a co nás naopak mine... :-).

V neposlední řadě budete mít také příležitost setkat se se zástupci Fóra Věda žije! (sesterské organizace ČAD). Akce je otevřená nejen našim skalním členkám a členům, ale i všem, kdo s námi alespoň trochu sympatizují! :-).

I když se prostory a termín povedlo sehnat takto na poslední chvíli, věřím, že dorazíte v hojném počtu. 

...

ZVEME VÁS NA PRVNÍ SETKÁNÍ ČESKÉ ASOCIACE DOKTORANDEK A DOKTORANDŮ V OLOMOUCI 
 

Místo a čas konání: JAZZ TIBET CLUB, Sokolská 48, Olomouc od 18:00. 

Prosíme o nezávaznou registraci ZDE.

Jste doktorand/ka? Chcete se vědecky rozvíjet? Jste nespokojen/a s průběhem vašeho studia? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními doktorandy a doktorandkami? Chcete zlepšit podmínky doktorského studia? Chcete se dozvědět užitečné praktické informace pro doktorand(k)y? Přijďte sdílet své zkušenosti, vyjádřit svůj názor, a dozvědět se, co pro vás může ČAD udělat. Přijďte diskutovat a ovlivnit budoucí...

ZVEME VÁS NA PLZEŇSKÉ SETKÁNÍ ČESKÉ ASOCIACE DOKTORANDEK A DOKTORANDŮ V PLZNI

Akce proběhne 12. prosince od 17.30 v kavárně Íčko, Sedláčkova 19, Plzeň.

Prosíme o nezávaznou registraci ZDE.

Jste doktorand/ka? Chcete se vědecky rozvíjet? Jste nespokojen/a s průběhem vašeho studia? Chcete sdílet své zkušenosti s ostatními doktorandy a doktorandkami? Chcete zlepšit podmínky doktorského studia? Chcete se dozvědět užitečné praktické informace pro doktorand(k)y? Přijďte sdílet své zkušenosti, vyjádřit svůj názor, a dozvědět se, co pro vás může ČAD udělat. Přijďte diskutovat a ovlivnit...