Aktuality

V rámci valného shromáždění  proběhnou i volby do předsednictva. Sledujete aktivity ČAD a rádi byste se do nich více zapojili? Budeme moc rádi, když se k nám přidáte a předsednictvo rozšíříte! Více info najdete na pozvánce.

 

Termíny informačních schůzek pro zájemce o členství v předsednictvu

Chcete-li nejprve zjistit, jak se do chodu ČAD zapojit, nebo co členství v předsednictvu obnáší, připravili jsme pro Vás neformální informační online setkání se současným...

S velkou radostí zveřejňujeme Příručku ČAD pro nově nastupující doktorandky a doktorandy, při jejím vytváření se aktivně zapojila řada našich členek a členů. Věříme, že výsledek společného několika měsíčního úsilí bude sloužit jako užitečná pomůcka pro ty, co s doktorátem začínají. Pokud víte o někomu, komu by se mohla hodit, budeme moc rádi za další šíření a sdílení!

Příručku budeme v budoucnu dále aktualizovat a zapracovávat do ní další připomínky, ale již s pracovní verzí jsme zaznamenali, že několik pracovišť se dokumentem inspirovalo a připravily nebo nyní připravují vlastní návody pro...

16. srpna 2021 jsme se žúčastnili Letní školy pro doktorandy, kterou již několikátým rokem pořádá ve svém univerzitním centru Telč Masarykova univerzita. Podobné aktivity považujeme v mnoha ohledech za velmi přínosné a rádi jsme se proto podíleli na programu naší prezentací. V ní jsme se kromě představení ČADu věnovali tématům jako je potřeba sebeorganizace doktorandů na místní úrovni (např. katedry nebo fakulty), důležitosti individuálních studijních plánů a jejich hodnocení jako nástroje pro ochranu v případě problémů při plnění studijních povinností nebo problematice přetěžování doktorandů...

Česká asociace doktorandek a doktorandů z.s. (ČAD) vítá aktivity MŠMT směřující k postupné implementaci Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

V rámci reformy financování doktorského studia ČAD považuje za nezbytné zajistit studujícím v doktorských studijních programech podmínky umožňující se naplno věnovat dizertačnímu výzkumu, zamezit, aby se mezi takovými doktorandy vytvářeli propastné příjmové rozdíly a zároveň zaručit dostatečné sociální zabezpečení doktorandů a doktorandek.

Za účelem dosažení těchto priorit ČAD navrhuje tyto kroky:

1...

ČAD navázal hlubší vztahy s novým vedením Studentské komory Rady vysokých škol, které se ve svém programovém prohlášení zavázalo posunout vnímání doktorandů nejen jako studentů, ale také jako začínajících vědeckých pracovníků. Stejně jako ČAD, i SK RVŠ podporuje zaměstnávání doktorandů a považuje za zásadní řešit jejich sociální zabezpečení.

Vůli postupovat společně jsme deklarovali podpisem Memoranda o spolupráci, které za ČAD podepsala předsedkyně Šárka Lojdová a za komoru její předseda Michal Farník. Společně se obě organizace zúčastní i valného shromáždění organizace Eurodoc. ČAD...

3. prosince 2020 jsme se vzhledem k přetrvávajícím dopadům pandemické situace a s ní souvisejícím protiopatřením obrátili formou otevřeného dopisu na Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol, kde apelujeme na revizí individuálních studijních plánů, dostatečnou informovanost doktorandů a na nediskriminování doktorandů v anglickojazyčných programech.

Kompletní znění dopisu najdete níže.

14. října jsme se formou otevřeného dopisu obrátili na Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol, aby v období stávajícího nouzového stavu zajistila, aby se na doktorandky a doktorandy nahlíželo jako na začínající vědecké pracovníky bez ohledu na to, zda mají či nemají na své škole pracovní smlouvu. V žádném případě nechceme zpochybňovat legitimitu zavedených opatření. Apelujeme však na to, aby nebyly doktorandům kladeny z hlediska jejich výzkumu větší překážky, než tato situace přináší ostatním akademickým pracovníkům.

Text dopisu najdete níže.

Již příští týden v sobotu 19. září 2020 od 13:00 do 17:30 se v Zelené posluchárně Univerzity Karlovy (místnost č. 141, Celetná 20, Praha 1) a na online streamu spolkovém Facebooku setkáme na Valném shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů 2020. 

Aktualizovaný program najdete níže.

Na závěr shromáždění proběhne volba nového předsednictva s mandátem na dva roky. Volba proběhne elektronicky, takže hlasovat budou moci i členové ČAD sledující akci online.

Pro usnadnění organizace valného shromáždění Vás prosíme, pokud jste tak ještě neudělali, o registraci, která je současně...

sobotu 19. září 2020 od 13:00 do 17:30 v Zelené posluchárně Univerzity Karlovy (místnost č. 141, Celetná 20, Praha 1) proběhne Valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů 2020. 

Současně bude shromáždění vysílané na spolkovém Facebooku, kde budete moci vznášet v aktuálním čase dotazy a podněty. Do dění se tak můžete zapojit, ať budete kdekoliv!

Na závěr shromáždění proběhne volba nového předsednictva s mandátem na dva roky. Volba proběhne elektronicky, takže hlasovat budou moci i členové ČAD sledující akci online. Pro usnadnění organizace valného shromáždění Vás prosíme o...

 30. června 2020 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

 

Významnou části je i kapitola věnující se doktorskému studiu. Zvýšení kvality a efektivity doktorského studie je jednou z hlavních priorit strategie.