Aktuality

16. srpna 2021 jsme se žúčastnili Letní školy pro doktorandy, kterou již několikátým rokem pořádá ve svém univerzitním centru Telč Masarykova univerzita. Podobné aktivity považujeme v mnoha ohledech za velmi přínosné a rádi jsme se proto podíleli na programu naší prezentací. V ní jsme se kromě představení ČADu věnovali tématům jako je potřeba sebeorganizace doktorandů na místní úrovni (např. katedry nebo fakulty), důležitosti individuálních studijních plánů a jejich hodnocení jako nástroje pro ochranu v případě problémů při plnění studijních povinností nebo problematice přetěžování doktorandů...

Česká asociace doktorandek a doktorandů z.s. (ČAD) vítá aktivity MŠMT směřující k postupné implementaci Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

V rámci reformy financování doktorského studia ČAD považuje za nezbytné zajistit studujícím v doktorských studijních programech podmínky umožňující se naplno věnovat dizertačnímu výzkumu, zamezit, aby se mezi takovými doktorandy vytvářeli propastné příjmové rozdíly a zároveň zaručit dostatečné sociální zabezpečení doktorandů a doktorandek.

Za účelem dosažení těchto priorit ČAD navrhuje tyto kroky:

1...

ČAD navázal hlubší vztahy s novým vedením Studentské komory Rady vysokých škol, které se ve svém programovém prohlášení zavázalo posunout vnímání doktorandů nejen jako studentů, ale také jako začínajících vědeckých pracovníků. Stejně jako ČAD, i SK RVŠ podporuje zaměstnávání doktorandů a považuje za zásadní řešit jejich sociální zabezpečení.

Vůli postupovat společně jsme deklarovali podpisem Memoranda o spolupráci, které za ČAD podepsala předsedkyně Šárka Lojdová a za komoru její předseda Michal Farník. Společně se obě organizace zúčastní i valného shromáždění organizace Eurodoc. ČAD...

3. prosince 2020 jsme se vzhledem k přetrvávajícím dopadům pandemické situace a s ní souvisejícím protiopatřením obrátili formou otevřeného dopisu na Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol, kde apelujeme na revizí individuálních studijních plánů, dostatečnou informovanost doktorandů a na nediskriminování doktorandů v anglickojazyčných programech.

Kompletní znění dopisu najdete níže.

14. října jsme se formou otevřeného dopisu obrátili na Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol, aby v období stávajícího nouzového stavu zajistila, aby se na doktorandky a doktorandy nahlíželo jako na začínající vědecké pracovníky bez ohledu na to, zda mají či nemají na své škole pracovní smlouvu. V žádném případě nechceme zpochybňovat legitimitu zavedených opatření. Apelujeme však na to, aby nebyly doktorandům kladeny z hlediska jejich výzkumu větší překážky, než tato situace přináší ostatním akademickým pracovníkům.

Text dopisu najdete níže.

Již příští týden v sobotu 19. září 2020 od 13:00 do 17:30 se v Zelené posluchárně Univerzity Karlovy (místnost č. 141, Celetná 20, Praha 1) a na online streamu spolkovém Facebooku setkáme na Valném shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů 2020. 

Aktualizovaný program najdete níže.

Na závěr shromáždění proběhne volba nového předsednictva s mandátem na dva roky. Volba proběhne elektronicky, takže hlasovat budou moci i členové ČAD sledující akci online.

Pro usnadnění organizace valného shromáždění Vás prosíme, pokud jste tak ještě neudělali, o registraci, která je současně...

sobotu 19. září 2020 od 13:00 do 17:30 v Zelené posluchárně Univerzity Karlovy (místnost č. 141, Celetná 20, Praha 1) proběhne Valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů 2020. 

Současně bude shromáždění vysílané na spolkovém Facebooku, kde budete moci vznášet v aktuálním čase dotazy a podněty. Do dění se tak můžete zapojit, ať budete kdekoliv!

Na závěr shromáždění proběhne volba nového předsednictva s mandátem na dva roky. Volba proběhne elektronicky, takže hlasovat budou moci i členové ČAD sledující akci online. Pro usnadnění organizace valného shromáždění Vás prosíme o...

 30. června 2020 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

 

Významnou části je i kapitola věnující se doktorskému studiu. Zvýšení kvality a efektivity doktorského studie je jednou z hlavních priorit strategie.

Přinášíme shrnutí proběhlé debaty o změně stipendijního řádu na Univerzitě Palackého v Olomouci a výzvu pro tamní doktorandy a doktorandky. UP byla doposud na české poměry ke svým doktorandům štědrá. Od září 2020 však nebude minimální výše stipendia odvozena od minimální mzdy (aktuálně 14 600 Kč) jako tomu bylo dosud, nýbrž od ročního příspěvku MŠMT (11 250 Kč). Proč k tomuto snížení došlo? A čemu by nyní měli tamní doktorandi věnovat pozornost?

Již během února se na Facebooku UP objevila diskuse k plánované změně stipendijního řádu, která vyvolala obavy tamních doktorandů o snížení...

Přinášíme Vám další z rozhovorů, jimiž se snažíme přiblížit rozmanitou povahu práce a života doktorandů.

1. Jaký obor studuješ/studujete a jaké je téma tvého/vašeho dizertačního projektu?

Pracuji již druhým rokem na dizertační práci v oboru aplikované etiky při Fakultě humanitních studií UK, a to na téma etiky soudců v České republice. Snažím se identifikovat systémové etické problémy, kterým jsou soudci vystaveni (např. korupce, nedostatek času na jednotlivé případy, konflikt morálky a pozitivního práva), a zároveň hledám cestu, jak je možné těmto problémům čelit.

Pohrávám si i s...