Strategický záměr MŠMT 2021+

 30. června 2020 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021.

 

Významnou části je i kapitola věnující se doktorskému studiu. Zvýšení kvality a efektivity doktorského studie je jednou z hlavních priorit strategie.