Shrnutí dosavadní činnosti ČAD a výzva do budoucna

Je to neuvěřitelné, ale je to tak – máme za sebou dva roky existence. Velký dík patří všem, kteří jste byli s námi – ať už jste se aktivně zapojili, či s námi sympatizovali! Věříme, že se situace doktorandek a doktorandů i díky ČAD začíná pomalu ale jistě měnit k lepšímu. Pojďme si zrekapitulovat, co se doposud povedlo, a sdělit si, co nás čeká v roce 2019 :).

Nejdřív shrneme dosavadní výsledky činnosti spolku, abychom ukázali, že to, co děláme, má smysl, a v ideálním případě vás motivovali k zapojení do naší činnosti.


Dva roky činnosti ČAD:

 • Založení ČAD jako reakce na špatný stav doktorského vzdělávání v ČR ve srovnání s podmínkami a úrovní doktorátů západně a severně od našich hranic. Za dva roky máme víc jak 700 členů a členek.

Ve zkratce můžeme říci, že se nám podařilo etablovat, dostat do širšího povědomí doktorandek a doktorandů i relevantních politických aktérů, po více jak deseti letech rozpoutat diskusi o stavu doktorského vzdělávání v ČR a udržovat toto téma na pořadu dne. To se projevuje zejména tím, že jsme zváni na různá jednání a diskuse týkající se podmínek doktorandů, a také tím, že se na nás obrací doktorandky a doktorandi z různých škol po celé ČR s žádostmi o pomoc při řešení konkrétních kauz na jejich fakultách, případně zástupci studentských částí akademických senátů, když projednávají nastavení pravidel doktorských programů.

A nyní, co nás čeká v roce 2019 a jak se můžete sami zapojit. Předesíláme, že je nám jasné, že doktorát je pro každého časově náročný, ale i drobná pomoc má smysl a budeme za ni rádi.
 

Valné shromáždění a volba předsednictva – 26. února 2019 
od 17:00, AKC, Husova 4a, Praha (více informací na webu).

Zásadní událostí pro nejbližší budoucnost spolku bude valné shromáždění spojené s volbou předsednictva. Tímto vás srdečně zveme a níže stručné info, co budeme na shromáždění řešit:

 • Volby do předsednictva: dosud jsme činnost spolku koordinovali ve dvou. Jak se však postupně rozvíjí naše agenda, z čehož máme samozřejmě ohromnou radost, tak začíná být potřeba více lidí, abychom mohli reagovat na všechny nabídky spolupráce a výzvy a zajistit tak větší efektivitu činnosti spolku, tedy hmatatelnější dopady na zlepšování postavení doktorandů a doktorského vzdělávání v ČR. Ideální by bylo, kdyby nás bylo v předsednictvu nejméně pět

  Máme samozřejmě představu, jak pokračovat dál, ale dalším nápadům se rozhodně nebudeme bránit! Naopak! Tak směle mezi nás :). My sami už jsme na sklonku svých doktorátů a rádi bychom naše funkce předali svým nástupkyním a nástupcům. Pokud se i tvůj doktorát blíží ke konci a přemýšlíš o kandidatuře, nezoufej - členství v ČAD je dle stanov možné ještě dva roky po ukončení doktorátu :-) . Stanovy jsou k dispozici na našich stránkách.

  Jak sis asi všiml/a, na přehnané formality si nepotrpíme, spolek se snažíme vést v přátelském a neformálním duchu.  Pokud o této funkci uvažuješ, neboj se nám ozvat s případnými dotazy. Zároveň stačí, když dorazíš na valné shromáždění a přihlásíš se přímo na místě.

 
Agenda na rok 2019

 • Vytvořit manuál pro stávající doktorand(k)y. Vyznat se v nejrůznějších předpisech, povinnostech a právech nám přijde hodně komplikované. Chtěli bychom doktorandům pomoci s: porozuměním fungování akademické samosprávy (která rozhoduje o výši stipendií a studijních povinnostech) a roli individuálního studijního plánu, řešením otázek sociální pojištění (nemocenské, mateřské) a dalších pracovně-právních otázek (např. duševní vlastnictví). Pokud by ses zapojil/a do pracovní skupiny, která manuál vytváří, budeme moc rádi. Pokud znáš někoho, kdo se v problematice vyzná, sem s ním! :-)
   
 • Vytvořit mapu stipendií. Mapujeme, jak jednotlivé školy naložily se zvýšením stipendií od začátku r. 2018. Především to, jak se zvýšení státního příspěvky ne/projevilo na stipendiích pro doktorandy v prváku.
   
 • Sběr a medializace příkladů dobré praxe, podpora lokálních iniciativ. Dospěli jsme k názoru, že čekat výraznější změny stávající situace na základě kroků shora (tedy zejména MŠMT) není na místě. Proto chceme podporovat změny cestou zdola. Tedy upozorňovat na příklady dobré praxe a doufat, že si díky nim doktorandi z fakult, kde to nefunguje dobře, uvědomí, že to může fungovat lépe a toto bude potřebná inspirace a argument pro vedení jejich fakult – když to funguje jinde v ČR, proč by to nemohlo fungovat u nás?
   
 • Osvětová činnost. Nadále zvyšovat povědomí o tom, že doktorandi nejsou studenti, ale začínající vědkyně a vědci, totiž že doktorát má být především kvalitní (vědecká) práce, ne (jen) studium.
   
 • Diskuse o ne/funkčnosti institutu doktorandských stipendií. Časté zneužívání, větší netransparentnost než u pracovních smluv – platů.
   
 • Diskuse o zrušení poplatků za doktorské studium pro zahraniční doktorand(k)y – zcela proti avizovaným snahám o internacionalizaci českého vědeckého prostředí.
   
 • Uzavření memoranda o spolupráci s Vysokoškolským odborovým svazem (VOS), kterému tímto děkujeme za dosavadní podporu.

 
Sháníme dobrovolníky a dobrovolnice na drobnou spolkovou činnost

Hlásit se nám můžete přes FBmailem či ideálně zavolat (777 977 959 nebo 728 026 891). Zároveň se samozřejmě můžete přihlásit osobně, když dorazíte na valné shromáždění či od 23. ledna 2019 bude vždy možné potkat členy a členky ČAD každou středu od 18:30 ve Vnitroblocku (Tusarova 31, Praha 7), popřípadě se zde společně věnovat agendě ČAD. Pro aktuální týden si raději zkontrolujte příslušnou událost na našem FB či webu, čas i místo se mohou změnit. Sháníme:

 • Osobu pro odbavování mailů – chodí nám tak max. 1-2 maily týdně, na které by buď rovnou odpověděla, nebo přeposlala kompetentní osobě.
   
 • Spolehlivého člověka, který by byl ochotný vyřizovat členství (opět se jedná o pár mailů týdně).
   
 • Správce/kyni obsahu na facebooku – na půl týdne (tedy cca 2 příspěvky týdně), vyřizování případných dotazů přes messenger či přeposlání na kompetentní osobu.
   
 • Rozesílání newsletteru a urgentních hromadných mailů (používáme mailchimp, ale nebráníme se změně). Četnost tak 1x za tři měsíce. Ideálně i spolutvůrce/kyně obsahu newsletteru.
   
 • Pomoc s překlady textů a webu do anglického jazyka.

 
Finanční podpora provozu webu

 • Činnost ČAD provozujeme ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Nicméně i s takovým přístupem máme drobné náklady – ty jsou spojené zatím pouze s našimi webovými stránkami. Jejich tvorbu a webhosting zatím obstarává naše spřátelená organizace –Fórum Věda Žije!. Pokud je ti naše činnost sympatická a chtěl/a bys nás podpořit, budeme rádi (tvorba samotného webu přišla na několik tisíc Kč, roční provoz přijde na několik stovek) – zde je odkaz na transparentní účet FVŽ! – do zprávy pro příjemce uveď „ČAD“ – či jiný podobný vzkaz :-). Díky.