Rozhovor s dosavadními předsedkyněmi ČAD

foto Šárka Lojdová, Kateřina Cidlinská

Asociace na podzim oslavila pět let od svého založení. U této příležitosti poskytly zakladatelka spolku a bývalá předsedkyně Kateřina Cidlinská a současná předsedkyně Šárka Lojdová rozhovor portálu Universitas. V něm se dočtete například o očekáváních ohledně reformy doktorského studia, o potřebě systematického zaměstnávání doktorandů nebo o naší vizi standardů pro školitelky a školitele.

 

Zuzana Keményová, "Od doktorandské reformy si slibujeme hodně: víc peněz i času na výzkum", Universitas, 6. prosince 2021. https://www.universitas.cz/tema/7869-od-doktorandske-reformy-si-slibujeme-hodne-vic-penez-i-casu-na-vyzkum