Rozhovor s doktorandkou Klárou Šárovcovou

Jak jsme hlásili v našem letošním únorovém newsletteru, začínáme sérii krátkých rozhovorů s doktorandkami a doktorandy.

Jako první si můžete přečíst rozhovor s Klárou Šárovcovou, doktorandkou na Ústavu světových dějin FF UK a členkou předsednictva ČAD.
 

Foto Klára Šárovcová

 

 

 

 

 

Proč jsi šla na doktorát a čím se zabýváš?

Věnuji se vývoji postavení papeže během Velkého západního schizmatu, tedy doby, která přinesla v této otázce mnoho podnětů. Podrobně zkoumám především texty mistrů pařížské univerzity, kteří se intenzivně problému schizmatu, a tedy postavení papeže věnovali. Jde o interdisciplinární téma na pomezí historie, teologie a práva. Doktorát mě lákal především z toho důvodu, že jsem si chtěla ještě rozšířit obzory a hlouběji porozumět tématu, kterému se věnuji od bakaláře.

Jaké problémy a výzvy doktorské studium přináší, co tě motivuje v práci?

Velkou motivací jsou pro mě zahraniční výjezdy, které mě jednak výrazně posouvají v práci, jednak umožňují poznávat odlišné a mnohdy obohacující způsoby bádání a navazovat vědecké kontakty. Jako jeden z problémů vnímám určitou osamocenost, která je se studiem spojena. Velkou výzvou je pro mě výuka na fakultě, podílet se na utváření pohledu studentů na historii vnímám jako závazek a zároveň jako jednu z mála možností, kdy mohu svůj výzkum jaksi „oživit“.

Proč jsi se přidala do ČADu? 

Prvotním impulsem pro mě byla neutěšená situace doktorandů na naší fakultě, přišlo mi, že je s tím třeba začít něco dělat. Ráda bych zároveň přispěla k tomu, aby měli doktorandi možnost se navzájem více propojit a poznat, protože vzájemné sdílení radostí i starostí nemůže nikdy uškodit.