Otevřený dopis ČKR a RVŠ (Covid 2)

3. prosince 2020 jsme se vzhledem k přetrvávajícím dopadům pandemické situace a s ní souvisejícíc protiopatření obrátili formou otevřeného dopisu kde apelujeme na revizí individuálnísh studijních plánů, dostatečnou informovanost doktorandů a na nediskriminování doktarandů v anglickojazyčných programech.

Kompletní znění dopisu najdete níže.

Dokumenty