Návrh snížení doktorandských stipendií na FF UK

Vyjadřujeme podporu doktorandkám a doktorandům z FF UK ve věci plánu vedení fakulty snížit v rámci úsporných opatření stipendia pro rok 2022/2023 ze 13 000 Kč na 10 500 Kč měsíčně, tj. téměř o 20 %. Tento záměr nás velmi znepokojuje, neboť objektivně snižuje možnosti studujících doktorát úspěšně završit a některé doktorandky a doktorandy může dokonce uvrhnout do závažných existenčních problémů. Apelujeme tak na vedení FF UK, aby tento návrh ještě přehodnotilo a pokusilo se nalézt jiné nástroje, jak rozpočet instituce stabilizovat.

Zde naleznete otevřený dopis, který doktorandky a doktorandi z FF UK adresují vedení a Akademickému senátu fakulty.