Memorandum o spolupráci Studentské komory Rady vysokých škol a České asociace doktorandek a doktorandů, z.s.

ČAD navázal hlubší vztahy s novým vedením Studentské komory Rady vysokých škol, které se ve svém programovém prohlášení zavázalo posunout vnímání doktorandů nejen jako studentů, ale také jako začínajících vědeckých pracovníků. Stejně jako ČAD, i SK RVŠ podporuje zaměstnávání doktorandů a považuje za zásadní řešit jejich sociální zabezpečení.

Vůli postupovat společně jsme deklarovali podpisem Memoranda o spolupráci, které za ČAD podepsala předsedkyně Šárka Lojdová a za komoru její předseda Michal Farník. Společně se obě organizace zúčastní i valného shromáždění organizace Eurodoc. ČAD zastoupí její místopředseda Patrik Švančara a SK RVŠ bude reprezentovat Mariana Hanková, předsedkyně Komise pro doktorské studium.