Doktorské studium a podpora v nezaměstnanosti

V době koronavirové (či post-koronavirové) lze očekávat různé výkyvy na trhu práce, kterým se jistě nevyhnou ani doktorandky a doktorandi. Pokud jste přišli o příjem a zvažujete žádost o podporu v nezaměstnanosti, přinášíme vám informace o tom, za jakých podmínek máte jako doktorand na tuto podporu nárok.

Byť se české právo dívá na doktorandky a doktorandy často jako na osoby nepracující (např. pokud jde o peněžitou pomoc v mateřství), v případě posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti činí výjimku. Aby mohl nezaměstnaný požádat o příslušnou podporu, je třeba, aby byl nejprve zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]. Bohužel zákon o zaměstnanosti zároveň vylučuje, aby byl do této evidence zapsán student prezenčního studia vysoké školy (tj. včetně doktorandů v prezenčním studiu).

Stále však existuje možnost, jak na podporu v nezaměstnanosti může dosáhnout i student prezenčního studia, a to včetně doktorandů. § 29 odst. 4 zákona o zaměstnanosti stanovuje z výše uvedeného pravidla výjimku, na základě které je možné zapsat do evidence uchazečů studenta, který byl zaměstnán v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. V takovém případě již nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká.

Tento názor potvrdilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ve stanovisku, které je dostupné níže.

 

Závěr
Pokud přijdete jako student doktorského studia o práci a uvažujete o tom, zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, jsou pro Vás důležitá následující hlediska:

  1. Studenti prezenčního doktorského studia jsou považováni za osoby trvale se připravující na budoucí povolání, a jako takoví nemají a priori nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

  1. Jedinou výjimku představují studující, kteří mají za poslední 2 roky „odpracováno“ alespoň 12 měsíců. Toto pravidlo platí i poté, co studium úspěšně dokončíte.

 

Na některých školách zůstává doktorand zapsaný v prezenčním studiu i poté, co mu uplyne standartní doba studia, a tudíž mu zanikl nárok na stipendium. Je-li toto Váš případ , je nutné požádat Vaši školu o zařazení do kombinovaného studia. Jen takto se vyhnete případným existenčním problémům v případě faktické nezaměstnanosti.

Pokud se na Vás nevztahuje zákonná výjimka a nemáte tak nárok na podporu v nezaměstnanosti, existuje řada dalších nástrojů sociální politiky státu, které by Vám mohly pomoci v případě existenční tísně (např. příspěvek na bydlení, pomoc v hmotné nouzi, přídavek na dítě). Možnosti této pomoci se odvíjí od Vaší sociální situace a je třeba se obrátit na Váš příslušný úřad práce, jehož zaměstnanci by Vám měli umět poradit.